Uppdrag och uppdragsgivare

Möt ett brett spektrum av uppdragsgivare med ett och samma mål – effektivitet. Här ger vi exempel på uppdrag vi utfört.

Våra uppdragsgivare

Uppdragsgivare

Här hittar du exempel på våra uppdragsgivare som finns inom den privata sektorn, stiftelser och offentliga organisationer.

Lunds Universitet
Region Skåne
SEB
Cancerfonden
Sveriges Kommuner och Landsting
Sparbanken Skåne
Linde Material Handling
Mellby Hus
Mellby Garage
Cadcraft
Matkomfort
Södra
PRI
KK-stiftelsen
STINT
Svenska Skolan i London
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Sparbanksstiftelsen Skåne
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen 1826
Diabetesfonden