Produkter

Bidragsgivning, e-tjänster, sponsring, kravhantering – i princip hanterar SBS Manager™ allt som börjar med en ansökan. En av systemets främsta styrkor är att det kvalitetssäkrar ansökningsdata genom smarta inmatningskontroller och realtidsuppslag mot offentliga register som folkbokföringen, bolags- och skatteverket, organisationsregister, publikationskataloger med flera.

SBS Manager™ är också specialiserat på att ta emot ärenden, kommunicera med sökanden, delegera, granska, besluta, budgetera och betala ut anslagsmedel. Som om inte det var nog kan det även hantera uppföljningen av ansökningar genom smart rapportering och dessutom kan integreras med en mängd andra system. Spännande, eller hur?

Branschinriktningar

Ärendehantering för stiftelser, sponsorer och offentliga verksamheter – standardiserat men ändå så specialiserat.