Om digiPlant

Allmänna villkor

SBS Manager är ett varumärke som används av digiPlant AB (www.digiplant.se) i syfte att marknadsföra och informera om produkten SBS Manager™.

Upphovsrätt

Textmaterialet på webbplatsen får användas fritt, bara källan anges. digiPlant AB är upphovsman, om inget annat anges. digiPlant är ett registrerat varumärke och får inte användas utan skriftligt tillstånd från digiPlant AB.

Ansvarsfriskrivning

digiPlant AB strävar efter att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad och korrekt. Webbplatsen innehåller ibland länkar vi till andra webbplatser. Vårt mål är att länkarna ska vara aktuella, men länkarna kan ändras utan vår vetskap.

Anpassning för funktionsvariationer

digiPlants webbplats är utvecklad för att harmoniera med W3C/WAI:s riktlinjer för hur man konstruerar webbplatser för att underlätta för personer med funktionsvariationer att tillgodogöra sig innehållet.

Webbläsare

Webbplatsen är kompatibel med samtliga standardwebbläsare baserat på innevarande version och två versioner tillbaka.

Om kakor (cookies) på digiplant.se

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om att webbplatsen använder kakor och vad de används för. Besökaren ska också samtycka till att kakor används. Se även Integritetspolicy för personuppgifter nedan.

Kakor är små textfiler som sparas på besökarens dator. Ett vanligt användningsområde är för att hålla reda på vem som svarat på en webbenkät, för att undvika att någon svarar flera gånger. De används också för statistik. Men kakor kan även behövas för rent grundläggande funktioner hos en webbplats, till exempel för att se till att ett val du gjort på en webbsida följer med när du går vidare till nästa.

Två typer av kakor

Sessionskakor, som lagras tillfälligt i datorn under den tid som du är kvar på webbplatsen. De försvinner när webbläsaren stängs.

Kakor som lagras i datorn under en längre tid, fram till ett förbestämt utgångsdatum. De kallas ibland för varaktiga kakor.

En sessionskaka som används för webbplatsens funktion. Sessionskakorna sparar ingen personlig information om besökaren och kan inte användas för att spåra besök på andra webbplatser. De försvinner när man stänger webbläsaren.

Varaktiga kakor som sbsmanager.net använder syftar till att ge användaren en förbättrad samt att samla statistik som använda för att förbättra tjänsterna på sikt.

Tredjepartskakor som används kommer från Google, Hotjar och HubSpot. Läs mer i repektive företags sekretesspolicy.

Integritetspolicy för personuppgifter

Dina personuppgifter hjälper oss att serva dig

SBS Manager med tillhörande undersajter ägs av digiPlant AB (nedan digiPlant). Vi tar integritet på största allvar och använder uppgifter som kan identifiera enskilda individer (nedan Personuppgifter) endast i enlighet med denna policy.

Denna policy gäller för alla digiPlants webbplatser. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som besökare och kund anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparant och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för vad vi gör med dina personuppgifter. Det är vi också skyldiga till enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Syftet med denna information är att ge dig mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter i när du använder våra tjänster och prenumererar på våra tjänster.

Ansvar för din personuppgifter

När du anmäler dig till ett nyhetsbrev på digiPlant och använder våra webbplatser är det digiPlant AB som ansvarar för dina personuppgifter. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

Hur samlas personuppgifterna in

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, exempelvis uppgifter du lämnar när du anmäler dig till en tjänst, eller uppdaterar dina uppgifter i samband med ett nyhetsbrev eller e-postutskick. Exempel på sådana personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, såsom, e-postadress och mobiltelefonnummer.

Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du tar del av innehåll på våra webbplatser, använder tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara besöks- och trafikdata, kommunikationsdata. Exempel på sådana personuppgifter är, din IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare. Dessa uppgifter lagras ibland i så kallade cookies och används för att lära känna dig så att vi kan rikta relevanta erbjudanden och ge dig en individanpassad upplevelse när du använder våra tjänster. För att kunna göra detta behöver vi ett samtycke från dig.

Vid behov kan vi också komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register eller publika upplysningstjänster såsom SPAR och Bolagsverket.

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas kan vi inte kan erbjuda dig de tjänster som ingår i vårt erbjudande. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt, tjänst eller erbjudande. Vi kommer också att vara tydliga när leveransen av en viss tjänst kräver ditt samtycke.

Vilka kan dina personuppgifter delas med

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag som utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster för att uppfylla det avtal där du ingår som part. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om.

Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

Ändamål och laglig grund att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter, som användare, behandlas för följande ändamål med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Nedan beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

ÄndamålLaglig grund
För att hantera din kundprofil behandlar vi personuppgifter för olika ändamål

Skapa och administrera dina beställda nyhetsbrev eller andra beställda tjänster

Hantera historik t.ex. om supportärenden.

För att fullgöra avtal i vilket du är part
För att genomföra profilering

Genom att analysera ditt beteende på våra webbplatser och appar kan vi komma att skicka dig riktad information och marknadsföring via olika digitala kontaktkanaler exempelvis e-post.

Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling
För att kunna ge en relevant och personlig användarupplevelse på våra webbplatser

Ge prenumeranter och besökare ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta nyheter

Relevanta rekommendationer

Erbjudanden du troligen kommer att gilla baserat på vad andra som liknar dig gjort eller vad du visat intresse för

Intresseavvägning varvid det ligger i vårt intresse att ge en hög använda upplevelse genom att det är enkelt att använda våra tjänster och att de vi kommunicerar uppfattas som relevant
För att kunna hantera kundtjänstärenden

Kommunicera med dig som användare av våra tjänster och besvara frågor

Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support)

För att fullgöra avtal i vilket du är part.

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support till våra användare och prenumeranter

Särskilt samtycke för direktmarknadsföring

Under förutsättning att du gett oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi att via olika digitala kontaktytor löpande skicka och publicera information och marknadsföring baserat på profilering av de personuppgifter vi har om dig. Flera av de erbjudandena kommer att vara anpassade till hur du använt vår tjänst och våra kanaler.

Hur länge behåller vi personuppgifterna

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år.

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som användare vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen.

Kontaktytor

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta kundservice via vår hemsida om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Det går även bra att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

digiPlant AB
Nygatan 80
702 13 Örebro
E-mail: info@digiplant.se
Telefonnummer: 019-18 96 95