i praktiken

Cadcraft – minskade arbetsinsatsen med 75%

Cadcraft är ett svenskt företag som specialiserat sig på att effektivisera verksamheter med utgångspunkt i CAD, PDM och PLM. De är återförsäljare av Autodesk men utvecklar även egna mjukvaror.

Cadcraft  – minskade arbetsinsatsen med 75%

Cadcrafts modell

När en försäljningsmodell bestående av köp av mjukvara samt en årlig licenskostnad skulle omvandlas till enbart behovsstyrd hyra med kortare löptider ställdes Cadcraft inför en utmaning på flera sätt. Dels skulle det innebära en betydligt större hantering av antalet avtal som behövde kontinuerlig förnyelse, men även en ekonomisk påverkan under en övergångsperiod då man gick ifrån intäkterna från köpet. Att hitta en samverkansmodell mellan berörda parter som var teknisk hållbar för alla ställde också krav på en långsiktig systemarkitektur och utveckling. 

För kunderna innebar den nya modellen en större flexibilitet vilket i sig kunde ha en positiv påverkan på den långsiktiga försäljningen, varför man valde att genomföra omvandlingen med ambitionen att hitta sätt att minimera konsekvenserna av de prövningar man själv ställdes inför. 

Utmaningen

Cadcrafts utmaning låg i att hitta en tekniskt hållbar plattform och långsiktig affärsmodell som kunde stärka ekonomin på sikt samt hantera den markant ökade avtalsmängden utan att behöva dubbla personalstyrkan. 

Lösningen

I ambitionen att säkerställa långsiktighet föddes tanken på en kundportal med hög användarvänlighet. För Cadcraft var det viktigt att kunden inte skulle bindas till deras produkter via avtal, utan genom en transparens och löpande kommunikation som adderar värde till kunden. Kunden ska välja att stanna kvar, och det ska vara enkelt att göra det. 

Dagens lösning har mynnat ut i en infrastruktur som bygger på marknadskommunikativa delar, digital orderhantering och e-handel. Detta är integrerat med två separata licenssystem och även deras affärssystem för inkommande och utgående ordrar. En avancerad funktion för felhantering stöttar organisationen i att eliminera avvikelser. 

Kundportalen är centralpunkten i infrastrukturen och ansvarig för att översätta och knyta ihop information mellan alla ingående system. 

Resultatet

En full automatisering av förnyelseprocessen för avtalen har införts. En månad innan avtalet löper ut skickas ett mejl om att förnyelse närmar sig, och om kunden inte säger upp avtalet inom två veckor skickas en orderbekräftelse på förlängning som också är starten på en automatisk beställning.

– Det fungerar otroligt bra. Vi hade inte klarat övergången utan att anställa fler om vi inte hade automatiserat. Nu är vi färre men sköter klart fler avtal. Med en manuell hantering hade vi behövt vara två personer på jobbet, nu är det en knapp halvtid, berättar Johan Moberg, VD på Cadcraft.

Han är påpekar dock att den personliga kontakten inte försvunnit, men fokuserar på det som ger mervärde.

– Den har inte upphört, men vi lägger tiden på rätt saker nu. Vi vill vara till hjälp för kunderna och lägger personliga kontakten på mer kreativa och positiva saker. Vi har bara digitaliserat de bitarna där den personliga kontakten inte tillför någon affärsnytta, som att förlänga ett kontrakt. Det går lika bra att göra digitalt och automatiserat.

Om valet av leverantör och samarbetet med digiPlant

– Man kan inte skapa affärsrelationer utan att göra ett bra jobb. Vi hade en bra och öppen dialog med digiPlant och jag fick en bra känsla. De fångade upp vad vi behövde och sökte och hade gjort liknande saker tidigare. Vi tittade givetvis på flera leverantörer men det kändes som att ni förstod vår utmaning och våra behov. 

Kundportalen utvecklas fortlöpande men Johan berättar att de betraktas som föregångare inom branschen.

– Vi var först och vår lösning har fått mycket positiv cred hos leverantörer och återförsäljare. Vi lyfts som ett lysande exempel och som pionjärer för att andra att följa.

Cadcraft  – minskade arbetsinsatsen med 75%
Cadcraft är ett svenskt företag som specialiserat sig på att effektivisera verksamheter med utgångspunkt i CAD, PDM och PLM. De är återförsäljare av Autodesk men utvecklar även egna mjukvaror. Läs på cadcraft.com