blogg

Funktionalitet för märkning utifrån de 17 globala målen

Många bidragsgivande verksamheter strävar mot att stötta de globala målen för hållbar utveckling. Nu är det i SBS Manager möjligt att märka upp ansökningar och rapporter i SBS Manager utifrån de 17 målen.

Funktionalitet för märkning utifrån de 17 globala målen

I den senaste versionen av SBS Manager har ett naturligt funktionsstöd tillförts för att märka upp ansökningar i enlighet med de 17 globala målen. Det gör det möjligt att söka fram och sortera ansökningar samt exportera rapporter utifrån de specifika målen. Detta underlättar för verksamheter som aktivt vill arbeta utifrån programmet och kunna redogöra för vilka delmål man stöttat. 

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

  • Att avskaffa extrem fattigdom. 
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 
  • Att främja fred och rättvisa. 
  • Att lösa klimatkrisen. 

Dessa är indelade i 17 mål som  gäller från januari 2016 till 2030 och som omfattar världens alla länder. 

Läs mer om de globala målen eller kontakta vår Sales Manager Jonas Karlberg för att få veta mer om hur de är implementerade i senaste versionen av SBS Manager.