blogg

Digitala kontrakt – efterlängtad nyhet i SBS Manager™

Digitala kontrakt blir äntligen verklighet i den kommande versionen av SBS Manager™. Enkel och säker hantering av signering med flera parter tack vare BankID.

Digitala kontrakt – efterlängtad nyhet i SBS Manager™

Med SBS Manager™ 3.14 kommer en ny efterlängtad funktion för digitala kontrakt och avtal. Med digitala kontrakt behöver du inte längre skriva ut, skriva under och skicka runt ett dokument för att få in samtliga signaturer. Originalet upprättas i digital form och tack vare BankID kan flera signerande parter komma åt att underteckna dokumentet med digital signering. Du kan också vara säker på att alltid ha rätt version aktuell hos samtliga användare.

Formatet på avtalet eller kontraktet byggs upp av data som tillhandahålls av SBS Manager™. Det kan innehålla uppgifter om utbetalningsplaner, projektutförande, diverse villkor med mera.

Pseudoanvändare utan kontokrav

En förenklande funktion är möjligheten till så kallade pseuedoanvändare. Externa signerande parter bjuds in via e-post, loggar in med BankID och kommer direkt till kontraktet utan att behöva skapa ett användarkonto i plattformen. De behöver inga förkunskaper om systemet och åtkomsten till kontraket gäller så länge det är aktivt eller giltigt.

Ytterligare en funktion är möjligheten att söka efter olika digitala kontrakt i systemet och bevaka deras aktivitet och status. Du får information vid till exempel ändringar, signeringar och förfallna datum.

Enklare och säkrare blir det inte.

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om SBS Manager™ eller vad som är på gång i kommande version!