blogg

CRO – konverteringsoptimering för webb och e-handel

Att få besökarna att hitta till din webb är viktigt. Men viktigast av allt är egentligen vad besöket resulterar i. Därför vill vi prata mer om CRO, konverteringsoptimering.

CRO – konverteringsoptimering för webb och e-handel

CRO står för Conversion Rate Optimization och betyder rakt översatt konverteringsoptimering. Ett ord av många liknande som handlar om att analysera, nå resultat och få andra att agera på ett visst sätt baserat på hur du väljer att presentera din webbplats eller e-handel. 

CRO – från besökare till kund

Kortfattat kan CRO beskrivas som en strategi för att konvertera dina besökare till, i de allra flesta fall, kunder. Att sälja mer helt enkelt. Andra variabler på konverteringar kan vara insamling av e-postadresser, prenumeranter på nyhetsbrev eller liknande. 

CRO som strategi kan låta enkelt och självklart men kräver ganska mycket arbete och engagemang. En viktig faktor är också att sätta en långsiktig plan och se det som en process som tar tid. Att ha bråttom och jaga genvägar har sällan det goda resultat som man hoppas på.

Sätt ett mål och bestäm mätmetod

Första steget i konverteringsarbetet är att definiera målet och bestämma hur man ska mäta det. Ett vanligt sätt är A/B-tester, det vill säga att publicera exempelvis två versioner av en sida på en webbplats och mäta de olika resultaten. Detta är också vanligt vid e-postutskick och ett bra sätt att se vad som attraherar målgruppen. 

Spårning på webbplatsen för att kartlägga vägen till exempelvis köp eller lämnad varukorg är också en bra guide till vad som fungerar och inte. När fallgroparna är identifierade krävs dock en analys över varför besökarna väljer att lämna vid just den platsen. Är det ett fält som är för krävande att fylla i? En otydlig CTA (Call to action) som förvillar och gör att besökaren tvekar?

Kombinera mätning och analys

Analysen och åtgärderna är självklart det som gör en lyckad CRO. Vi har verktyg och kunskap för att mäta och analysera och självklart också kompetens för att hjälpa till med strategier och en hållbar CRO-plan. 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller behöver en genomsyn av din webbsida eller e-handel.