SEB – Digitalisering av Sveriges största stiftelseförvaltare

SEB är Sveriges största stiftelseförvaltare. Under 2013 tecknade digiPlant ett treårigt ramavtal med SEB för att under den perioden digitalisera merparten av de bidragsgivande stiftelserna som de administrerar.

Ansökningssystemet SBS Managers™ enterpriseinstallation har kapacitet att klara av 100 000-tals ansökningar och SEB kan sköta hela sin ansökningshantering i systemet – från beredning till extern bedömning, rapportering och statistik. Enterpriseinstallationen av
SBS Manager™ möjliggör samförvaltning av en mängd ansökningsflöden i samma installation. Den ger också SEB möjlighet att erbjuda sina stiftelsekunder en attraktiv, säker och välanpassad digitalisering där den enskilde stiftelsen kan erbjudas full insyn i sina ansökningsflöden.ansokningssystem digitalisering sbsmanager seb

Prenumerera via RSS Referensprojekt avseende Verksamhetsstöd

Ansökningssystem för Nationella kvalitetsregister

Ansökningssystem för Nationella kvalitetsregister

Webbplats och ansökningssystem för Sparbanksstiftelsen Öresund

Webbplats och ansökningssystem för Sparbanksstiftelsen Öresund

SEB – Digitalisering av Sveriges största stiftelseförvaltare

SEB – Digitalisering av Sveriges största stiftelseförvaltare

Webbplats och ansökningssystem för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Webbplats och ansökningssystem för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Ansökningssystem för omfattande forskningsblanketter hos STINT

Ansökningssystem för omfattande forskningsblanketter hos STINT

Lättanvänt och lönsamt produktionssystem till Wec360

Lättanvänt och lönsamt produktionssystem till Wec360

Extranät till Nitton 93 – enkel hantering och snabb anpassning

Extranät till Nitton 93 – enkel hantering och snabb anpassning

Kunskapsmarknadsföring och sociala medier för Sparbanksstiftelsen Nya

Kunskapsmarknadsföring och sociala medier för Sparbanksstiftelsen Nya

Socialt intranät för
Länstrafiken Mälardalen

Socialt intranät för 
Länstrafiken Mälardalen

Integrerat extranät för
Linde Material Handling

Integrerat extranät för 
Linde Material Handling

Webbplats och ansökningssystem för Sparbanksstiftelsen
Färs & Frosta

Webbplats och ansökningssystem för Sparbanksstiftelsen 
Färs & Frosta
Sigillet är utfärdat av Syna AB