VERKSAMHETSSTÖD
– Effektivitet för hela din organisation

Verksamhetsstöd från digiPlant syftar främst till att effektivisera och skapa goda kommunikationsmöjligheter i alla led.

Syftet uppfylls när interna resurser identifieras, frigörs och återanvänds, och på så vis banar väg för effekter som god kundnytta och ekonomisk tillväxt.

Ett digitalt verksamhetsstöd ska förbättra den hierarkiska översikten och kontrollen mellan olika nivåer i er organisation. Det ska beakta behoven hos såväl ledningsgrupper som medarbetare och utgå från användarnyttan för varje roll i organisationen. 

Till vår hjälp tar vi webbpubliceringsverktyg (CMS), serviceorienterade arkitekturer (SOA), sociala medier, mobilapplikationer, sociala intranät och extranät. Med digitala verktyg finns helt nya möjligheter att tillgängliggöra och skapa ny information. Oavsett vilka kanaler vi använder följer vi organisationens samlade intressen med hjälp av statistik för att säkerställa goda resultat. 

digiPlant har lång erfarenhet av att hantera ekonomi-, besluts-, dokument- och processflöden i såväl offentliga organisationer, privata bolag som banker och stiftelser.

Välkommen till en leverantör som beaktar hela organisationens intressen!

Alexander Törnqvist

Vill du veta mer?

Alexander Törnqvist
+46 (0)19-18 96 30, alexander.tornqvist@digiplant.se


Sigillet är utfärdat av Syna AB