Resultatet är begränsat till urvalet  certifiering  för att återställa  Visa alla

Kommande aktiviteter

Att ge dig lönsam webbnärvaro och effektiv IT är det främsta syftet med våra utbildningar.

Vi har ett brett utbud av utbildningar inom internetkommunikation och effektiva IT-lösningar.
    För våra produkter har vi personliga certifieringsutbildningar. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar och praktiska seminarier för just din organisation.
Sigillet är utfärdat av Syna AB