Releasenotes SBS Manager™ 3.9

Vi har jobbat hårt på utvecklingsfronten under våren och kan med glädje presentera en ny release av SBS Manager™.

SBS Manager™ 3.9 har, bland mycket annat, några efterlängtade förbättringar för granskarna och ännu fler är planerade till nästa version.

Bättre bedömningsförfarande

Hela bedömningsförfarandet har fått en ny design med större och tydligare val för granskaren. Bland annat en filtrering som låter granskaren välja att se endast ärenden där denne är huvudgranskare, bigranskare eller enbart läsare för ett fokuserat arbetssätt.

Genväg till historiken

Nu har alla granskare en genväg för att se historiken för en ansökan. På en utfälld ansökan finns knappen Visa som öppnar ansökan i fullskärmsläge där granskaren kan välja Historik.

Ett klick för att börja bedöma

Nu räcker det med ett enda klick för att börja bedöma ansökningarna. Direkt när granskaren loggar in kan denne klicka på knappen Påbörja granskning. Då öppnas alla granskarens ansökningar i bedömningsvyn och granskaren kan börja sitt arbete direkt.

Flexiblare bedömningsområden

Bedömningsområdena (tidigare benämnda bedömningskriterier/bedömningskategorier) kan nu göras obligatoriska. Det går också att välja om ett bedömningsområde ska vara synligt för bara bigranskare, bara huvudgranskare eller för båda. Alla dessa inställningar görs i vyn för att redigera/skapa nytt bedömningsområde.

Tydligare inloggningsförfarande för granskare

Det e-postmeddelande som skickas ut som inbjudan till nya granskare har blivit tydligare och mer lättförståligt. Dessutom har själva inloggningssidan förtydligats med ledtexter som guidar granskaren rätt tills denne loggat in och kan påbörja granskningen.

Exportera bedömningsdata

Som administratör kan du numera exportera bedömningar och till dem knuten information i segmentsperspektivet. Använd exportfokus Exportera bedömningsdata och bocka i den information du vill ha med under rubriken Bedömningsdata i segmentsinställningarna.

Ny benämning – samma funktion

Det som tidigare benämndes bedömningskriterie/bedömningskategori heter numera bedömningsområde i systemet. Det nya begreppet täcker bättre in alla de varationer som finns i användningen av bedömningsområden. Du hittar redigeringen på samma ställe som tidigare - under Inställningar, Organisationer och sedan under rubriken Bedömning i översiktstabellen.

Nytt och smidigt för administratören

Sätt rättigheter på individnivå i masshantering

Från och med 3.9 går det att sätta rättigheter på en individ i masshanteringen. Stå i Ansökningsperspektivet, markera ett antal ärenden, välj åtgärden Rättigheter och du får upp den nya dialogrutan. Välj fliken Användare för att masshantera rättigheterna på en enda användare istället för på en grupp.

Blankettfält endast för administrationen

Nu kan ni önska att lägga till fält i blanketten som bara visas för administrationen när ansökan lämnats in men som den sökande aldrig ser. På så vis kan administrationen enkelt komplettera ansökan med information direkt i blanketten.

Viktig info om organisationer tillgänglig för alla administratörer

Alla administratörer kan nu se viktig information också om de organisationer där de inte är organisationsadministratörer. Under Inställningar och Organisationer listas alla organisationer där det bland annat går att se vem som är organisationsadministratör och e-postadress till denne.

Använd huvudgranskarens förslag till beviljat belopp i masshantering

En ny funktion ha tillkommit i beslutsperspektivet som gör att du kan välja att på alla markerade ärenden använda huvudgranskarens förslag till beviljat belopp. Då hämtas det belopp som sedan kommer beviljas automatiskt från huvudgranskarens bedömning. Funktionen hittar du under Åtgärd i beslutsperspektivet.

Smidigare återställning av utökad sökning

Nu kan du snabbt återställa din sökning om du gjort flera olika urval med utökad sökning. Klicka bara på knappen Återställ sökning så rensas alla dina val på en gång.

Kopiera period

När du vill sätta upp en ny period kan du numera välja att kopiera en tidigare period och på så vis slippa göra alla inställningar för perioden igen. Bland annat kopieras inställningar för budget och tillgängliga blanketter.

Perioderna visas i skrivbordets kalender

I kalendern på skrivbordet syns det nu när de olika perioderna pågår.

Mer kontroll på medelvärdet

Nu finns det fler valmöjligheter för medelvärden. Dels kan du välja huruvida varje organisation ska använda sig av medelvärde eller ej, dels kan du välja på vilka bedömningsområden medelvärde ska användas.

Enklare blanketter för sökande

Tydligare teckenräknare i blanketterna

Teckenräknaren i blanketterna som visar hur många tecken ett fält maximalt får ha har blivit tydligare. Numera blir räknaren röd och visar minus för varje tecken som överskrider gränsen istället för att bara visa noll.

Förtydligande i diverse ledtexter

Flera ledtexter i blanketterna och på Min sida har förbättrats för att göra det ännu enklare att använda systemet för den sökande. Bland annat finns nya ledtexter som talar om vad som händer vid återställning av lösenord. Det har också blivit tydligare vad man förväntas fylla i fälten vid inloggning. Förbättringarna har gjorts utifrån en kartläggning av supporten om vad de sökande ofta frågar om.

Samt diverse buggfixar och språkförbättringar i både blanketterna och administrationen.


Vanliga frågor vid nya versionssläpp

Hur uppgraderar jag?

Vill du uppgradera hör du av dig till Henrik Björkk. Han går noggrant igenom vad en uppgradering för just er skulle innebära.

Vad kostar det?

Själva mjukvaran är kostnadsfri, dock debiteras den arbetstid vi lägger vid installation och testning. Insatsen varierar beroende på vilken version uppgradering utgår ifrån. Arbetet debiteras med avtalad timtaxa.

Finns det risker med att uppgradera?

Det ärliga svaret är ja även om de allra flesta uppgraderingar sker problemfritt. Jämfört med riskerna och nackdelarna med att inte uppgradera och hålla systemet uppdaterat så är det egentligen inte ett alternativ att låta bli. Vi uppgraderar aldrig i en känslig period för er verksamhet för att snabbt kunna läka ev. problem som uppstår. Det här pratar vi gärna om med er inför en uppgradering så att ni kan känna er trygga.

Vad händer om jag inte uppgraderar?

Ingenting, åtminstone inte just nu. Du kan välja att fortsätta använda den äldre version ni har. Dock är internet föränderligt och det finns goda skäl till varför vi löpande släpper nya versioner.

Först och främst handlar det om säkerheten. Tekniken förändras ständigt, så även riskerna för olika typer av intrång. Att vara kvar i en äldre version innebär att man är kvar i ett system som inte är uppdaterat med senaste säkerhetslösningarna. Webbens förutsättningar påverkar SBS Manager™ och när de förändras kan det leda till nya buggar eller försämrad funktion. Nya webbläsare och klienter kommer och förändrar villkoren för ett system som SBS Manager™ och då behöver vi utveckla och optimera systemet till de nya villkoren med senaste säkerheten. Därför rekommenderar vi alltid en uppgradering.

Uppgraderar ni får ni ett system med säkerhet på toppnivå. Ni får ett system som blir bättre för er att använda då varje ny version har förbättringar som tillkommit efter önskemål från användarna i samråd med den expertis som finns hos oss.

Vem kan jag prata med mer om detta?

Har du frågor om den nya versionen eller om uppgraderingen är det välkommen att höra av dig till Henrik Björkk.

henrik.bjorkk@digiplant.se
019 18 96 34
Sigillet är utfärdat av Syna AB