Alla nyheter i SBS Manager™ 3.8

SBS Manager™ har nu släppts i version 3.8. Full av förbättringar för både sökande och administrationen. Dessutom ett antal förbättringar specifikt för granskningsförfarandet.

Min sida – tydligare och effektivare  

 • Förbättrad funktionalitet gällande utländsk identitet

  För de organisationer som har sökande med utländskt personnummer finns nu ett enkelt sätt att ange det i blanketten. Där personnummer anges i blanketten finns möjlighet att ange att man saknar svenskt personnumer. Då ändras fältet till att istället godta ett födelsedatum och den sökande kan fortsätta fylla i ansökan.

 • Förbättrad funktionalitet gällande uppgifter från folkbokföringen

  Uppslaget som kan göras på personnummer har förbättrats. Uppslaget sker i blanketten där den sökande fyller i personnummer, då visas informativa felmeddelanden när ett person- eller organisationsnummer av någon anledning inte ger någon träff; t. ex. om en organisation har avvecklats eller en person emigrerat eller avlidit.

 • Varningstext om den sökande är inloggad som administratör eller söker i en stängd period

  Numera visas en tydlig varning om ansökan av någon anledning inte kan lämnas in. Det kan till exempel vara om de är inloggad som administratör samtidigt som du fyller i blanketten eller om perioden är stängd.

 • Harmonisering av bankuppgifter gällande Swedbank

  Numera finns endast en post som heter Swedbank och fristående Sparbanker istället för att lista alla fristående sparbanker.

Administrationen – Mer masshantering och bättre sök

 • Utveckling av attesteringslistan

  Attesteringslistan som du kan ta ut från Utbetalningsperspektivet har förbättrats och visar nu en summering av utbetalningarna, sidnummer samt namnet på den person eller organisation som är angiven som mottagare i ansökan.

 • Utveckling av bankfunktionalitet i blanketterna

  Från och med version 3.8 kan blanketternas banklistor specialanpassas till varje blankett. Denna lista visas i blanketten för den sökande där denne anger sina bankuppgifter.

 • Ärendenummer och rapportutskrift i masshantering

  I verison 3.8 kan du sätta ärendenummer via masshantering. Det gör du under Åtgärd i Ansökningsperspektivet. Ytterligare en funktion som tillkommit i masshanteringen är att skriva ut rapporter. I rapportperspektivet under Åtgärd kan du välja Skriv ut och få ut alla rapporter på de ansökningarna som du markerat.

 • Tillägg av datum för kommentarer

  När du skriver i det gula kommentarsfältet på en utfälld ansökan kommer datumet för när kommentaren lagts till numera att synas direkt.

 • Mailnotifiering i samband med inkommen rapport

  På varje organisation kan du välja att ställa in en automatisk mailnotifiering som går ut till organisationens e-postadress så fort en sökande lämnar in en rapport.

 • Förenkling vid val av organisationsadministratör

  Under Inställningar hanteras dina organisationer och du kan bland annat byta organisationsadministratör. Den listan är numera förenklad till att endast innehålla administratörer och inte inkludera konton med andra roller.

 • Förbättrad sökning gällande rapporter

  I valen för den utökade sökningen finns nu fler möjligheter att söka efter ansökningar med rapporter som är inlämnade eller oinlämnade samt göra urval utifrån olika datum.

 • Förbättringar av utskriftsformatering

  Överlag har alla utskrifter setts över och förbättrats i sin formatering.

 • Förbättrad inbjudan till nya användare

  I det mail som går ut när en användare bjuds in till SBS Managers™ administration har vi förtydligat att aktiveringslänken endast går att använda en gång. Vi har även gjort förbättringar på landningssidan där den nya användaren ska skapa sitt lösenord.

Granskning – Snyggare och enklare

Hela bedömningsförfarandet har fått ett tydligare gränssnitt. Bland annat är det tydligare när det finns flera bedömningskriterier. Fler förbättringar har gjorts i gränssnittsdetaljer och i benämningar på knappar och funktioner. Som ytterligare en förenkling och säkerhetsåtgärd har vi avaktiverat direktlänken till sökandekontot som tidigare fanns i en ansökans sidfot för den som är inloggad som granskare.

Intresserad av att uppgradera? 

Kontakta Henrik Björkk på 019 18 96 34 eller henrik.bjorkk@digiplant.se.

 

Vanliga frågor vid nya versionssläpp

Hur kan jag få uppgradera?

Vill du uppgradera hör du av dig till Henrik Björkk. Han går noggrant igenom vad en uppgradering för just er skulle innebära.

Vad kostar det?

Själva uppgraderingen är kostnadsfri. Beroende på vilken version ni tidigare haft kan uppgraderingen innebära en arbetsinsats från vårt håll som debiteras med avtalad timtaxa.

Finns det risker med att uppgradera?

Det ärliga svaret är ja även om de allra flesta uppgraderingar sker problemfritt. Jämfört med riskerna och nackdelarna med att inte uppgradera och hålla systemet uppdaterat så är det egentligen inte ett alternativ att låta bli. Vi uppgraderar aldrig i en känslig period för er verksamhet för att snabbt kunna läka ev. problem som uppstår. Det här pratar vi gärna om med er inför en uppgradering så att ni kan känna er trygga.

Vad händer om jag inte uppgraderar?

Ingenting, åtminstone inte just nu. Du kan välja att fortsätta använda den äldre version ni har. Dock är internet föränderligt och det finns goda skäl till varför vi löpande släpper nya versioner.

Först och främst handlar det om säkerheten. Tekniken förändras ständigt, så även riskerna för olika typer av intrång. Att vara kvar i en äldre version innebär att man är kvar i ett system som inte är uppdaterat med senaste säkerhetslösningarna. Webbens förutsättningar påverkar SBS Manager™ och när de förändras kan det leda till nya buggar eller försämrad funktion. Nya webbläsare och klienter kommer och förändrar villkoren för ett system som SBS Manager™ och då behöver vi utveckla och optimera systemet till de nya villkoren med senaste säkerheten. Därför rekommenderar vi alltid en uppgradering.

Uppgraderar ni får ni ett system med säkerhet på toppnivå. Ni får ett system som blir bättre för er att använda då varje ny version har förbättringar som tillkommit efter önskemål från användarna i samråd med den expertis som finns hos oss.

Vem kan jag prata med mer om detta?

Har du frågor om den nya versionen eller om uppgraderingen är det välkommen att höra av dig till Henrik Björkk.

henrik.bjorkk@digiplant.se
019 18 96 34


Sigillet är utfärdat av Syna AB