Revolution, rena paradiset och det bästa som setts har det sagts om vår plattform. Kom och upplev möjligheterna och få reda på vad SBS Manager™ kan innebära för er organisation.

Vi erbjuder ett säkert, beprövat och kostnadseffektivt sätt att digitalisera. Genom att tillämpa standardteknik med stora möjligheter till anpassning blir resan snabb, effektiv och ekonomisk.  

I vår monter får du veta mer om

  • Hur mycket som är möjligt att göra digitalt på ett säkert, effektivt och tillgängligt sätt – använd vår erfarenhet för att hitta rätt kravställning för dina e-tjänster innan ni går in i en upphandling.

  • Hur kan en större organisation dra nytta av och effektiviseras genom en gemensam digital hantering; hela vägen från ansökan till uppföljning.

  • Hur medborgarnyttan utökas och ställtider för olika ansökningsformer kortas ner till ett minimum.


Vill du vara säker på att få en pratstund med någon av oss under dagen så boka ett möte. Maila henrik.bjorkk@digiplant.se eller ring direkt till 019-18 96 34.


Väl mött på DA-dagen!

Henrik Björkk, Key Account Manager
Peter Runesson, Projektledare