Andel internetanvändare i olika åldrar som läser någon blogg en genomsnittlig dag, 2010 och 2011. Bild från internetstatistik.se. Andel internetanvändare i olika åldrar som läser någon blogg en genomsnittlig dag, 2010 och 2011. Bild från internetstatistik.se.

Var femte läser bloggar varje dag

Bloggar har blivit ett hett fenomen och antalet nya bloggar växer lavinartat. Enligt en undersökning som presenteras på .se läser var femte internetanvändare bloggar dagligdags. 

De som mest frekvent läser bloggar är mellan 15-24 år, men det är i åldersgruppen 25-44 år som bloggläsningen ökar mest. Något som också kunnat urskiljas i statistiken är skillnaden mellan kvinnors och mäns bloggläsande; bland kvinnliga internetanvändare är det 28 procent som läser bloggar dagligdags jämfört med 12 procent bland männen. 

Läs mer statistik om bloggläsandet

Taggar  blogg statistik

Sigillet är utfärdat av Syna AB