Utvecklingen fortsätter hos Länstrafiken Örebro

I vintras byggde vi ett intranät åt Länstrafiken Örebro. Under våren och sommaren har flera vidareutvecklingar blivit verklighet.

Allt efter önskemål

Efter önskemål från kunden byggde vi ett flexibelt intranät så att framtida utveckling skulle vara möjlig när behov uppstod. Just nu har vi en integration av deras trafikinformationssystem på vårt bord. När det är klart kommer Länstrafikens personal kunna få information om trafikstörningar direkt via intranätet.

Skapar goda förutsättningar

Länstrafiken Örebro ägs av landstinget och länets kommuner. De ska skapa goda förutsättningar för de som pendlar i regionen och utveckla, marknadsföra och samordna kollektivtrafiken. Ett väl samordnat internt arbete hjälper dem i det uppdraget.

Taggar  episerver intranat lanstrafiken

Relaterade ämnen som kanske kan intressera dig?

Sigillet är utfärdat av Syna AB