Uppdraget från Hjärt- och lungsjukas riksförbund utfört

Vår insats för Hjärt- och lungsjukas riksförbund är klar. Vi tog hand om allt fram till implementeringen; interaktionsdesign, workshops och strukturarbete.

Design som förenklar

Vårt uppdrag var att designa en sajt för förbundet på nationell nivå. De 20 länsförbunden och 161 lokala föreningarna får också ta del av den nya designen. Utmaningen var att lyfta fram förbundets alla verksamhetsgrenar och göra det enkelt för besökaren att hitta sin ingång.

Inte längre ett komplement

Tidigare var webbplatsen bara ett tunt komplement till Hjärt- och lungsjukas riksförbunds medlemstidning. Efter vårt arbete blir webbplatsen en yta som i sig själv visar upp förbundet och ger besökaren all viktig information. Att kommunicera via webben är viktigt för att förbundet ska nå en yngre generation och kunna fortsätta sitt arbete med att förebygga sjukdomarna och hjälpa hjärt- och lungsjuka.

Webbplatsen lanseras under hösten/vintern 2009/2010.

Taggar  design hjartlung webbplats

Relaterade ämnen som kanske kan intressera dig?

Sigillet är utfärdat av Syna AB