SBS Manager™ vidgar vyerna och gör pedagogiska konster

En sexton sidor omfattande blankett – går det att digitalisera? Svaret är tveklöst ja. 
SBS Manager™ har återigen visat prov på sin bredd och logiska pedagogik i ett nytt ansökningssystem för interna ansökningsprocesser.

Sveriges kommuner och landsting logotypedigiPlant levererade i början av sommaren ett ärendehanteringssystem till Nationella kvalitetsregister/SKL. Uppdraget avsåg digitalisering av en omfattande ansökningsprocess för interna ansökningar. Med en genomtänkt pedagogik som genomsyrar processen har SBS Manager™ fått ge prov sin bredd och visat hur enkelt ett till synes avancerat förlopp kan göras. Tydliga instruktioner och kravställningar i ansökningsförfarandet optimerar förutsättningarna för de sökande att lämna in kompletta och riktigt ifyllda ansökningar. En stor fördel som förenklar processen både för hanterande administration och sökande. 

Läs mer om SBS Manager™

Taggar  ansokningssystem ecm nationellakvalitetsregister sbsmanager skl

Relaterade ämnen som kanske kan intressera dig?

Sigillet är utfärdat av Syna AB