Ragnar Söderbergs stiftelses webbplats lanserad

Webbplatsen för Ragnar Söderbergs stiftelse är lanserad och de har hanterat sina första ansökningar i SBS Manager™. Arbetet med webbplatsen har varit ett noggrant, kreativt samarbete mellan kunden och oss som resulterat i en genomtänkt webbplats in i minsta detalj.

Informationsförmedling när den är som bäst

Av allt innehåll på webbplatsen har vi strävat mot att lyfta fram rätt sak, på rätt plats, i rätt mängd för att göra det relevant och enkelt för besökaren. Webbplatsen använder Alter Servers® taggar för att smidigt få ut relaterad information men behålla en god ordning på materialet i administrationen. Vi har formgett sidorna så att den stora mängden innehåll inte blir övermäktig för besökaren utan både tillgänglig och överskådlig. Eftersom kunden i det här fallet också har formgivarkompetens är dessutom stora delar av designelementen redigerbara.

Designtankar för en modern stiftelse med anor

Öppenhet, dynamik och vida vyer var viktiga drag hos Ragnar Söderbergs stiftelse som skulle förmedlas med designen. Det behövdes också en seriös ton som kunde spegla stiftelsens framstående position bland forskningsfinansiärer. De tankarna ligger till grund för alla val av färger, typsnitt, bilder och andra designelement.

En bit av digiPlants Premium web

Att hitta bästa tänkbara sätt för varje kund att använda webbens möjligheter är vad Premium web handlar om. Med digital ärende- och ansökningshantering samt en funktionell webbplats anser vi oss ha gett Ragnar Söderbergs stiftelse precis det; Premium web. 

Vad anser du? ragnarsoderbergsstiftelse.se

Taggar  alterserver ragnarsoderbergsstiftelse webbplats

Relaterade ämnen som kanske kan intressera dig?

Sigillet är utfärdat av Syna AB