Premium webbtexter del 6:
Ta fram röjsågen

Premium webbtexter del 6:
Ta fram röjsågen

Textens längd kan göra skillnad mellan att ge för lite information som skadar förtroendet och att överinformera så att budskapet inte går att ta till sig. Ibland får man höra att en text ska skrivas så att den kan kapas från slutet men det är inte att rekommendera. Målet för din text bör alltid vara att bli läst från början till slut. Då har du möjligheter och ett ansvar att se till att texten håller hela vägen.

Korta ner utan att kompromissa med kärnan

  1. Läs varje stycke och fråga dig om det behövs för att uppfylla syftet. Om inte tar du bort det hur välformulerat och fyndigt det än är. 
  2. Läs texten och ta bort onödiga småord här och var. I förra meningen skulle ”här och var” kunna tas bort. När många sådana onödigheter försvinner flyter texten bättre.
  3. Känns texten tung fast du inte vill ta bort någon del kan du dela upp i fler stycken med mellanrubriker så blir det lättare att få överblick. 
  4. Våga gå ifrån din ursprungliga tanke. Fråga dig om hela texten ska publiceras samtidigt och på den plats du tänkt? Kanske lämpar sig din text att delas upp i en serie. Eller finns det en annan sida där texten passar så att du kan länka till den från en kortare ingress.
  5. Behöver du förkorta för att passa en design? Man kommer långt med att förändra ordföljd och böjningar eftersom varje bokstav räknas. Säg att du skrivit ”Nu välkomnar vi er till nya lokaler”. Med slipning kan man få ut flera kortare varianter. ”Nya lokaler - välkomna!”, ”Vi välkomnar till nya lokaler”, ”Nya lokaler - nu välkomnar vi er”. 

Det går alltid att förkorta

Det går alltid att förkorta, även när det tycks omöjligt. Att förkorta tillhör korrigeringsfasen som upptar ungefär 40 % av den totala skrivtiden. Nästa del i Premium webbtexter handlar om hur du skriver effektiva länkar som läsaren vill klicka på.

Taggar  kommunikation skrivande webbadministration

Relaterade ämnen som kanske kan intressera dig?

Sigillet är utfärdat av Syna AB