Nu är den lanserad – Sparbanksstiftelsernas portal

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB gav oss i uppdrag att bygga en portal för Sveriges Sparbanksstiftelser. Efter ett och ett halvt års arbete är den lanserad.

Vi fick uppdraget tack vare omfattande kompetens, lång erfarenhet av att ha byggt webbaserade ansökningssystem med tillhörande webbplatser för flera Sparbanksstiftelser samt ett innovativt tänkande i överföringen från en pappersbaserad verksamhet till en digitaliserad.

För Sparbanksstiftelserna innebär portalen ett lyft i marknadsföringen av sig själva. Det goodwill-kapital  Sparbanksstiftelserna har tack vare sin unika  bidragsverksamhet visas upp och kan inspirera fler bidragssökande. Tack vare extranätet förenklas också det interna redovisningsarbetet avsevärt.

Förhoppningen är att portalen ska vara förstahandsvalet för den som söker lättillgänglig och inspirerande information om Sparbanksstiftelserna, deras verksamhet och aktuella bidrag. Nästan 2 600 projekt fyller portalens projektbank och många projekt presenteras utförligare med text, bild och film.

Tack för det stora förtroendet!

Du hittar resultatet på: www.sparbanksstiftelserna.se

Taggar  alterserver cms portal sparbanksstiftelserna webbplats

Relaterade ämnen som kanske kan intressera dig?

Sigillet är utfärdat av Syna AB