Kostnadssammanställning på Linde Material Handlings extranät Kostnadssammanställning på Linde Material Handlings extranät

Konkurrensfördelar, kontroll och effektivitet med extranät

Många företag vill ha effektivare support och kommunikation med kunder och partners, mer kontroll, enklare informationsflöden och säkrare tillgång på information för rätt personer. För många framstår extranät som lösningen.1 Ett extranät som kan hantera en stor mängd information, många användare och en komplex organisation.

Upplevda vinster med ett extranät 

Allt fler upptäcker vinsterna med extranät. Statistiska centralbyråns statistik visar att antalet extranät i företag med fler än tio anställda ökar och låg i slutet av 2010 på 31 procent. Den ökande trenden gäller alla branscher. De inom tillverkningsindustrin (28%) som använder extranät upplever följande fördelar.

 • Effektivare informationsspridning
 • Mervärde för kunderna och starkare kundrelationer
 • Ökad försäljning

Effektivare informationsspridning

När flera system - logistik, bokföring och ekonomi - är integrerade underlättar ett extranät informationsspridningen mot kunder och samarbetspartners.2 Ett extranät är också en samlad kommunikationsyta till kunden som skapar ordning och gör det enkelt att hitta och administrera information.  

Mervärde och starkare kundrelationer 

Med ett extranät ger ni kunder service dygnet runt utan större insats från er. Det är en viktig konkurrensfördel. När inte pris, kvalitet eller produkt avgör kan valet av leverantör avgöras av vem som möter kundens behov effektivt, flexibelt, personligt och tillgängligt. Ett sådant bemötande knyter kunderna närmre er och leder till långsiktigt lönsamma kundrelationer.3

Ökad försäljning 

Extranät med beställningsfunktion kan öka försäljningen. Innehåll kan individanpassas och erbjuda varje användare relaterade varor och anpassade erbjudanden. Serveras detta rätt uppfattar användaren det som relevant information, inte som reklam, och upplever ett positivt mervärde hos er.

Råd för ett lyckat extranät

Ta in rätt kompetens

Införandet av ett extranät förenklas om det redan finns en god IT-infrastruktur och erfarenhet av IT är viktig för en lyckad investering. Är man i en bransch utanför IT-sektorn är det alltså en god idé att ta in kompetens. Fråga leverantören om deras kunskap och möjligheter inom följande områden.

 • Kommunikativ kompetens för användarvänlighet och verklig affärsnytta.
 • Flexibilitet för att kunna växa i extranätet.
 • Integration mot befintliga system. 
 • Säkerhet och snabbhet för god tillgänglighet.

Vaka över användarupplevelse och relevans

För att extranätet ska bli det effektiva verksamhetsstöd ni hoppas krävs att användarna engagerar sig. Då behöver extranätet vara en naturlig plattform för kommunikation och ge en positiv användarupplevelse och mervärde. Därför är den kommunikativa kompetensen hos leverantören särskilt viktig för en lyckad investering.

Undersök de största vinsterna för er

Ta reda på inom vilka områden ni kan tjäna mest på ett extranät. Kartlägg era behov innan ni börjar bygga. Ta gärna in någon som kan se er organisation utifrån och peka på hur ni kan bli effektivare, få viktiga konkurrensfördelar, kontroll och lättillgänglig information. Frågor som de nedan kan vara till hjälp.

 • Hur många supporttimmar kan vi flytta till ett extranät och vad innebär det frigörandet av tid? 
 • Hur många timmar går åt till att hantera felaktiga eller bristfälliga ordrar? Vad innebär det om de timmarna försvinner tack vare extranätet? 
 • Var finns informationen idag och hur når den kunden?
 • Hur många timmar letar vi material i olika digitala arkiv eller pappersarkiv? Vad skulle de timmarna kunna användas till om ett extranät samlar allt och gör det enkelt att hitta?
 • Hur ser relationen ut till våra samarbetspartners och kunder idag? Var finns det behov av mer kontroll?

Bland våra referensprojekt hittar du ett gott exempel på extranät för Linde Material Handling.

Taggar  effektivitet extranat kommunikation

Relaterade ämnen som kanske kan intressera dig?

Sigillet är utfärdat av Syna AB