Resultatet är begränsat till urvalet  2019  för att återställa  Visa alla

Vi önskar skön sommar

Vi önskar skön sommar

Våren har rusat förbi, midsommar har passerat och vi närmar oss semestertider.

Efter en spännande och intensiv vår för både oss och många av våra kunder är det snart dags för semestertider. Vi kommer att hålla kontoret öppet under hela sommaren och finns i en något begränsad skara med er såväl i sol som sommarregn.

Vi önskar alla kunder, samarbetspartners tillika vänner en härlig sommar!

Taggar 

Support – en långsiktig kvalitetshöjare

Support – en långsiktig kvalitetshöjare

För oss är teknisk support mer än den snabba hjälpen via telefon. Det är också en långsiktig väg till en en ännu mer användarvänlig process.

De kunder som anlitat SBS Managers support för de tekniska frågorna får dels hjälp till slutanvändarna i direkt form såsom telefonkontakt eller mejl. Det är en mix av bortglömda lösenord, guidning till att skicka med bilagor och många som gärna vill få en bekräftelse på att man verkligen fått in sin ansökan. Helt enkelt de bitarna som man vanligen tänker på när man föreställer sig vad en teknisk support tillhandahåller. 

Efterarbete som förädlar

De delar av den tekniska supporten som är mer långsiktiga och inte så synliga för slutanvändaren är de vinster som alla inkomna frågor ger i förädlingspotential. Eftersom alla våra inkomna ärenden loggas av supporten kan vi i efterhand också gå igenom dem för att se om det finns någon speciell del i ansökan som verkar väcka många frågor. Det hjälper oss att se vad som kan utvecklas och förädlas till nästa blankett eller version av SBS Manager™.

Målet – minimalt med support

Ibland är det enkla saker som hjälptexter som behöver justeras – ibland en mer teknisk insats för att kanske ändra sättet man bilägger filer på eller ställer upp en budget. Vårt mål är att antalet ärenden till supporten ska minska – det är ett kvitto på att de digitala ansökningarna är precis så enkla och användarvänliga som vi vill att de ska vara. 

Vill du veta mer om vår support och hur vi kan hjälpa er verksamhet på både lång och kort sikt? Välkommen att kontakta vår Sales Manager Jonas Karlberg så berättar han mer.

Taggar  sbsmanager support utbildning

Ett år med GDPR - fem frågor du bör ha koll på

Ett år med GDPR - fem frågor du bör ha koll på

Sedan snart ett år tillbaka är det GDPR som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För alla verksamheter som samlar in personuppgifter har detta inneburit en hel del förändringar.

Det finns dock stora skillnader i hur berörda verksamheter hanterat anpassningen till GDPR – General data protection regulation. En del har knappt vidtagit några åtgärder alls, medan andra i god tid tog fram strikta rutiner för alla eventualiteter. I fall där man inte ännu anpassat verksamheten efter de nya reglerna är det ofta okunskap om kraven som är orsaken. Lagen är komplex och inte helt enkel att tillämpa – det ser vi inte minst efter att ha tagit del av flera verksamheters nya rutiner som tagits fram av jurister och experter. Där finns ett brett spann av hur strikt man tolkar lagtexten och råden och hur man applicerar dem på just sitt område. Utifrån de verksamheter som merparten av våra kunder bedriver har vi sammanställt några av de viktigaste punkterna som är viktiga att tänka på och som bör ha klara svar vid det här laget. 

Fem viktiga frågor gällande GDPR i din verksamhet

 1. Vilket är ändamålet med insamlingen av uppgifterna?

  Behandling av personuppgifter får endast ske med definierat ändamål, och detta får i princip inte ändras eller utökas i efterhand. Ändamålen måste vara specifika och konkreta och ha ett klart syfte. Det räcker alltså inte med att ange "förbättring av användarupplevelse", "it-säkerhet" eller "framtida forskning". Det är alltför brett uttryckt och de registrerade kan inte bedöma vad sådan personuppgiftsbehandling kan innebära.

 2. Är uppgifterna nödvändiga? 

  En central princip i GDPR är uppgiftsminimeringen som handlar om att man inte får samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet.

 3. Finns det samtycke?

  En förutsättning för inhämtning av uppgifter är samtycke från personen vars uppgifter inhämtas och lagras.  Samtyckesbegreppet har i GDPR utökats i förhållande till samtyckesbegreppet i personuppgiftslagen. Den som tidigare har inhämtat samtycke i enlighet med personuppgiftslagen har inte nödvändigtvis längre ett giltigt samtycke efter att GDPR trädde i kraft.

 4. Hur länge sparas uppgifterna?

  Personuppgifter skall enbart sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilka de registrerades. Med andra ord, man får inte spara uppgifter bara för att de är ”bra att ha”. När uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de ursprungliga ändamålen skall de raderas. Om det finns andra bestämmelser om bevarande av personuppgifter i en annan lag eller förordning, till exempel i registerlagstiftning, är det de bestämmelserna som gäller. Dessutom får personuppgifter bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid än som anges ovan. Uppgifterna får dock inte bevaras längre än vad som behövs för dessa ändamål.

 5. Hur raderas uppgifterna?

  Det finns två sätt att ta bort personuppgifter – att avidentifiera eller radera dem. Uppgifter som inte behöver sparas alls kan raderas, men annan information kan behöva finnas kvar för statistik och analys. Den datan kan istället avidentifieras genom att uppgifter som namn och personnummer tas bort. Hanteringen av avdentifiering och radering kan vara både manuell och automatiserad, huvudsaken är att det finns en säkerställd rutin för gallringen.

Har du frågor om GDPR och er verksamhet eller vill du veta mer om hur SBS Manager är anpassat efter de nya lagarna? Välkommen att kontakta vår Sales Manager Jonas Karlberg så berättar han mer. 

Taggar  GDPR sakerhet sbsmanager

Digitala kontrakt nyhet i SBS Manager Digitala kontrakt nyhet i SBS Manager

Digitala kontrakt – efterlängtad nyhet inom kort

Digitala kontrakt blir äntligen verklighet i den kommande versionen av SBS Manager™. Enkel och säker hantering av signering med flera parter tack vare BankID.

Med SBS Manager™ 3.14 kommer en ny efterlängtad funktion för digitala kontrakt och avtal. Med digitala kontrakt behöver du inte längre skriva ut, skriva under och skicka runt ett dokument för att få in samtliga signaturer. Originalet upprättas i digital form och tack vare BankID kan flera signerande parter komma åt att underteckna dokumentet med digital signering. Du kan också vara säker på att alltid ha rätt version aktuell hos samtliga användare.

Formatet på avtalet eller kontraktet byggs upp av data som tillhandahålls av SBS Manager™. Det kan innehålla uppgifter om utbetalningsplaner, projektutförande, diverse villkor med mera.

Pseudoanvändare utan kontokrav

En förenklande funktion är möjligheten till så kallade pseuedoanvändare. Externa signerande parter bjuds in via e-post, loggar in med BankID och kommer direkt till kontraktet utan att behöva skapa ett användarkonto i plattformen. De behöver inga förkunskaper om systemet och åtkomsten till kontraket gäller så länge det är aktivt eller giltigt.

Ytterligare en funktion är möjligheten att söka efter olika digitala kontrakt i systemet och bevaka deras aktivitet och status. Du får information vid till exempel ändringar, signeringar och förfallna datum.

Enklare och säkrare blir det inte.

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om SBS Manager™ eller vad som är på gång i kommande version!

Taggar  digitalisering sbsmanager

DIGG – myndigheten för digital förvaltning DIGG – myndigheten för digital förvaltning

DIGG – ny myndighet och lag om digital tillgänglighet

Är du liksom vi intresserad av den digitala utvecklingen i Sverige? Då vill vi tipsa om att hålla ett litet öga på DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

Bland annat presenteras den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som trädde i kraft den 1 januari 2019. Lagen ska leda till att digital offentlig service blir mer tillgänglig och ställer krav på att webbplatser och mobila applikationer ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta. De som berörs av lagen är myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ.

En katalysator för digitalisering

DIGGs uppdrag är att se till att lagen får genomslag och om du på något sätt är berörd av lagen kan det alltså vara en bra källa till mer information. Utöver att bevaka ny lagstiftning är DIGGs syfte i stort att fungera som en katalysator för digitaliseringen i det offentliga Sverige. Sedan flera år tillbaka har regeringen uttalat ett mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för Sverige.

Mer om vad som är på gång i den digitala offentligheten hittar du på DIGGs egen webbplats.


Taggar  DIGG digitalisering tillganglighet

Sigillet är utfärdat av Syna AB