Resultatet är begränsat till urvalet  2008  för att återställa  Visa alla

digiPlant bakom en av Sveriges bästa webbplatser

I veckan har tidsskriften Internetworld publicerat sin årliga lista över Sveriges 100 bästa webbplatser, där CANAL+ (canalplus.se) återfinns på plats 79.

digiPlant har under 2008 levererat ny design för CANAL+ nordiska webbplatser avseende ämnes- och innehållssidor samt webb-tv.

Vi gratulerar CANAL+ till placeringen och klappar oss själva på ryggen.

Taggar  100bastawebbplatser canalplus internetworld webbdesign webbplats

Örebro Airport har landat hos digiPlant

Vi har fått i uppdrag att förnya Örebro Airports webbplats. Hela deras kommunikativa plattform förändras för att bli en grund till god kommunikation med kunden.

Vi tar hand om deras kanske viktigaste kanal, webbplatsen. Fokus kommer ligga på profileringen av 
Örebro Airports tre tjänsteområden; flygfrakt, reguljärflyg och charterflyg. Utifrån de tre delarna ska webbplatsen byggas till en välfungerande kanal ut till kunden. Uppdraget landar under vintern i en ny, väldesignad och genomtänkt webbplats.

Nu lyfter vi!

Taggar  orebroairport sitevision webbplats

digiPlant bygger intranät åt Länstrafiken

Länstrafiken Örebro ägs av Örebro Läns Landsting och länets kommuner. De jobbar för att skapa goda förutsättningar för pendlare i regionen samt att utveckla, marknadsföra och samordna kollektivtrafiken. Den externa kommunikationen fungerar bra. Lite sämre ställt var det med den interna.

Länstrafiken hade ett stort behov av att strukturera intern information som tidigare skickats runt via mail och organiserats efter mottagarens eget huvud. Resultatet blev svåråtkomlig information, som ofta var olika och inte alltid uppdaterad.

digiPlant har utvecklat ett intranät för Länstrafiken som skapar ordning och reda. Intranätet utgör en gemensam portal för Länstrafikens fem ingående bolag, och är baserat på en konstruktion där delar av innehållet varierar beroende på vilket län användaren befinner sig i. Allt för att göra det snabbt och enkelt att hitta rätt information.

En viktig del i arbetet har varit att få ner mängden e-post och skapa ett enkelt alternativ i form av dokumentarkiv där den senaste informationen alltid finns tillgänglig. Personalen kommer till exempel att kunna ha koll på sina semesterdagar och bolagets policys genom att gå till en central personalpärm i portalen, till skillnad från den tidigare osäkerheten huruvida de hittat rätt version eller inte.

Tydligt, enkelt och välstrukturerat.

Taggar  episerver intranat lanstrafiken

digiPlant anpassar Laxå kommun till 24-timmarswebbens krav

Laxå kommun behöver en ombyggnation av sin webbplats för att uppfylla nya krav på användbarhet och tillgänglighet. digiPlant kommer tillsammans med SenseLogic att leverera en modern och användbar webbplats.

Vervas (verket för förvaltningsutveckling) riktlinjer för en tillgänglig och användbar webbplats går år 2010 från att vara rekommendationer till att bli regler. Laxå kommun behöver en ny teknisk plattform för webbplatsen eftersom den hittills använda Lotus Notes-baserade lösningen inte lever upp till dessa krav. Den nya plattformen blir SiteVision, ett publiceringsverktyg skapat av SenseLogic som är digiPlants partner. SenseLogic har ett stort tekniskt kunnande när det gäller webbplatser för offentlig förvaltning. Tillsammans med digiPlants kunskap om användarvänlighet och design blir det ett lyckat samarbete som levererar en högkvalitativ webbplats till Laxå kommun. Webbplatsen ska inte bara fungera väl i olika typer av webbläsare utan också bli ett marknadsföringsverktyg för Laxå kommun som har mycket att visa upp; vacker natur, sjönära boende och högteknologisk industri. Projektet pågår under hösten och kommer ge Laxå kommun en webbplats som följer 24-timmarswebbens krav. Den blir modern, tillgänglig, användbar – och inte minst snygg.

Taggar  cms laxakommun sitevision webbplats

Klara Härgestam; ny redaktör och copywriter på digiPlant Klara Härgestam; ny redaktör och copywriter på digiPlant

Klara; retorik- och svenskawiz

Nu utökar vi styrkan med ytterligare en nyckelfigur; Klara Härgestam. Klara har en filosofie-kandidat-examen i retorik och ett gäng med andra universitetspoäng i ämnen som svenska språket, statskunskap, informations- och IT-säkerhet med mera.

Klara kommer att verka som redaktör och copywriter och primärt hjälpa våra uppdragsgivare att hålla sina webbplatser färska.

Vi hälsar Klara varmt välkommen till digiPlant.

Taggar  klarahargestam tillvaxt

digiPlant tilldelas högsta kreditvärdighet av UC

digiPlant är därmed kvalificerat för att ingå i den exklusiva grupp av företag i Sverige som enligt UCs riskprognos har högst kreditvärdighet.

Grundläggande för att få högsta kreditvärdighet är företaget har en riskprognos som är lägre än 0,25%, digiPlant har 0,16%.

Otroligt kul tycker vi och tackar oss själva för ett väl utfört jobb :)

Taggar  kreditvardighet uc

digiPlant byter grafisk profil efter sju år

Planerna på att byta grafisk profil har funnits sedan länge, men det har visat sig svårt att finna tid för ett genomförande. "Skomakarens barn" som man brukar säga.

Den nya profilen grundar sig på våra tidigare färger; orange, grått och vitt. Logotypen har gjorts om helt och hållet och vi har anammat en ny devis; "Premium web". Devisen i kombination med logotypen kommunicerar på ett tydligt sätt det digiPlant står för, kvalitet hela vägen.

Taggar  profil

Nationell portal för Sveriges sparbanksstiftelser

Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag AB har uppdragit åt digiPlant AB att bygga en nationell portal för alla landets sparbanksstiftelser samt att publicera stora delar av de ideella projekt som 2006 fick dela på 336 miljoner kronor.

Sveriges elva Sparbanksstiftelser äger tillsammans cirka 21% av aktierna i Swedbank och delar varje år ut delar av avkastningen till ideella projekt inom exempelvis forskning, kultur, idrott och sparande.

digiPlant AB fick uppdraget tack vare omfattande kompetens, lång erfarenhet av att ha byggt webbaserade ansökningssystem med tillhörande webbplatser för Sparbanksstiftelsen Nya, Sparbanksstiftelsen Upland och tidigare i höst Sparbanksstiftelsen Dalarna samt ett innovativt tänkande i överföringen från en traditionellt pappersbaserad verksamhet till en digitaliserad.

Tack för förtroendet!

Taggar  sparbanksstiftelsendalarna sparbanksstiftelsennya sparbanksstiftelsenupland

Vi passar på att förstärka med en art director också; Henrik Lennartsson

Den andra personen in på digiPlant är Henrik Lennartsson; art director. Henrik liksom Fredrik kommer senast från en anställning hos Strateg Interactive, dessförinnan jobbade Henrik i London under tre år på webbyrån The Machine room (TMR).

Vi hälsar också Henrik varmt välkommen till digiPlant.
Henrik påbörjar sin anställning på digiPlant den 1 februari 2008.

Taggar  artdirector tillvaxt

Vi förstärker med ytterligare en projektledare; Fredrik Lindberg

Förstärkningen har anlänt! Efter ett intensivt år känner vi behov av att utöka personalstyrkan för att möta efterfrågan på våra tjänster.

Först in är Fredrik Lindberg; projektledare. Fredrik har en diger bakgrund inom IT- och webbbyråbranschen. Fredrik kommer senast från en anställning hos webbyrån Strateg Interactive och har tidigare jobbat många år hos IT-företaget Nethouse.

Vi hälsar Fredrik varmt välkommen till digiPlant.
Fredrik påbörjar sin anställning på digiPlant den 7 januari 2008.

Taggar  projektledare tillvaxt

Sigillet är utfärdat av Syna AB