Resultatet är begränsat till urvalet  uppfoljning  för att återställa  Visa alla

Schhh... Lyssna på statistiken

Schhh... Lyssna på statistiken

Tanken på procentsatser och diagram får få att hoppa jämfota av glädje. Men säg den e-postmarknadsförare som inte jublar över en riktigt bra öppningsfrekvens.

Vi har tidigare tipsat om hur du skaffar prenumeranter till ditt nyhetsbrev och hur du skriver ett effektivt innehåll. Idag vill vi påminna om vikten att följa upp och förbättra med hjälp av statistiken. 

Ta ett steg till

För många tar arbetet med utskicket slut när de tryckt på sändknappen. När det är dags för nästa brev gör de ungefär samma sak och håller tummarna för att det blir läst. Men varför hålla tummarna och hoppas på turen när du aktivt kan påverka hur ditt nyhetsbrev tas emot? Genom att ägna statistiken en stund kan du få ovärderlig information om vad som lockar läsare och vad du kan förbättra till nästa utskick. 

Våga testa

Ett effektivt sätt för att se skillnader i olika utskick är att göra A/B-tester. Vilken rubrik vinner? Vilken avsändare skapar mest intresse? Verkar dina mottagare vara mer läsbenägna vid vissa tidpunkter eller dagar? Det är lättsamlad fakta som ger dig enorma fördelar i förbättringsarbetet. För dig som ser nyhetsbrevet som en potentiell säljkanal är några minuters statistikkoll väl investerad tid.

Läs mer om uppföljningsmöjligheterna i vårt e-postverktyg Megafon™.

Taggar  e-post e-postmarknadsforing fredagstipset megafon nyhetsbrev tips uppfoljning utskick

Få till e-postmarknadsföringen med nya Megafon™

Nya Megafon™ har alla verktyg för att förbättra er e-postmarknadsföring tack vare rik statistik och effektiv hantering.  Vårt verktyg för e-postmarknadsföring rullas nu ut i en helt ny upplaga till kund efter kund och baseras på en av världens främsta plattformar. Här bjuder vi på tre tips om hur statistiken kan tolkas för att rikta kommunikationen och få prenumeranter som kan bli trogna kunder.

Funderar du på er strategi för e-postmarknadsföring, vill fråga något om Megafon™ eller vill prova nya kampanjidéer? Ta det med oss så hjälper vi till med design och konsultation kring strategier, retorik- och språkråd. 

1. Få mer tid med prenumeranten

Megafon™ visar vilka länkar som flest klickat på i ett utskick. Du kan jämföra utskick och se vilka länkar som är populärast. Är det erbjudanden, uppmaningar, ett visst ämne eller produktnyheter som flest klickar på? Använd de populära länkarna i kommande utskick. Då tar fler prenumeranter del av mer material från dig, spenderar mer tid med ditt varumärke och knyter starkare band till er som företag. Det kan vara avgörande vid nästa köpsbeslut eller leverantörsval.

2. Lyckas vara relevant för alla

Statistiken i Megafon™ går ända ner till prenumerantnivå så att du kan se hur en enskild prenumerant klickat. Utifrån det kan du skapa  segment för olika intressegrupper. Effekten av en sådan anpassning blir dubbelt positiv. Du behöver inte trötta ut några av prenumeranterna med stundtals irrelevant innehåll och du får prenumeranter som upplever utskicken som givande och intressanta - varje gång.

3. Maximera öppningsfrekvensen

Hur många öppnar våra nyhetsbrev och varför låter en del bli? I Megafon™ finns informationen som behövs för att analysera och åtgärda det till nästa utskick. Verkar öppningsfrekvensen bero på tidpunkt för utskicket? Skiljer sig öppningsfrekvensen åt för utskick med olika avsändare? (Antal öppningar kan öka om mailet kommer från "Klara" istället för "no-reply"). Ämnesraden betyder mycket för om utskicket öppnas. Alla har tidsbrist och även om prenumeranten gillar er så krävs ett oemotståndligt ämne för att bli läst. Lägg tid på att hitta det oemotståndliga varje gång.

Taggar  e-post egnaprodukter megafon nyhetsbrev uppfoljning utskick

Intervju: Sparbanksstiftelsen Öresund om att digitalisera

Lars-Olof Svensson, vd Sparbanksstiftelsen Öresund

Bidragsgivande verksamheter ser både problem och möjligheter med att digitalisera. Vd Lars-Olof Svensson, berättar om Sparbanksstiftelsen Öresunds erfarenheter av ett digitalt ansökningssystem som SBS Manager™.

Bakgrund 

Sparbanksstiftelsen Öresund är majoritetsägare i Sparbanken Öresund och Skånes mest förmögna stiftelse med tillgångar på cirka två miljarder kronor. Våren 2011 var det premiär för stiftelsens ansökningsflöde och de körde digitalt från början. Just nu är de mitt uppe i sin andra ansökningsomgång med SBS Manager™. 

Om valet att digitalisera, möjligheter och problem, berättar vd Lars-Olof Svensson. Lars-Olof svarar i telefon på väg från en kundträff. Det passar bra med en pratstund. 

- Jag har följt det här på nära håll under tiden det har byggts upp. Det var inga tveksamheter egentligen. Jag visste att det här fungerade och hade fungerat länge hos andra stiftelser. 

Så berättar Lars-Olof om hur han sett SBS Manager™ i andra verksamheter och hur de hittat digiPlants ansökningssystem med hjälp av viktiga referenser. Men vi backar bandet - till början av digitaliseringsprocessen.

1. Stiftelsen är relativt nybildad och ni har tidigare inte haft någon bidragsverksamhet. Berätta om era tankar kring att välja ett digitalt ansökningssystem från början?

- Det var främst strukturella skäl. Jag ville ha struktur redan från början. Ytterligare en ambition var förstås att slippa pappershanteringen i styrelsen. Lars-Olof pratar sakligt och lugnt vidare med smålandsaktig dialekt. 
- Inte minst är det en stor fördel att alla ansökningar följer ett visst mönster. Sen är det det här med att ha tillgång till statistik redan från början - det kändes viktigt. Att få det rationellt redan från början var den stora drivkraften.  

2. Såg ni några problem med att använda ett digitalt ansökningssystem? Har de problemen visat sig vara verkliga? Har de kunnat lösas?

- Det finns ju alltid problem. Datamognaden hos användarna är ojämn. Lars-Olof berättar hur de valt att inte göra hela hanteringen med hela styrelsen från första ansökningsomgången utan lära några i organisationen i taget. 
- Själv har jag en viss försiktighet att köra ut ett sådant här system till hela styrelsen på en gång. Systemet skulle anpassas färdigt till oss först. Visst, det hade säkert inte blivit några stora problem. Men det räcker med små grejor för att ställa till det. Nu är ju SBS Manager™ pedagogiskt men det är ändå många moment i en sådan här process som ska tas in. Men som sagt, det hade säkert inte varit några stora grejor.  

Resonemanget fortsätter om huruvida tröskeln ser annorlunda ut för organisationer som har färdiga rutiner för ansökningshanteringen men jobbat med papper under en tid.

- Nja, det är klart att med en färdig struktur för beredning och ansökningsblanketter som man vet hur de ser ut så kanske det är enklare att hoppa in i det digitala. Å andra sidan kan man vara låst om man har ramar sedan tidigare. Vi har kunnat lösa problemen på en gång så jag tycker att det har fungerat hyggligt. Nej, det har inte varit något problem att gå direkt in i SBS Manager™ och då har vi ändå bytt administratör mitt i processen. Jag har själv fått hoppa in mycket och jobba i systemet. Men det är bara bra att jag har lärt mig det först.

3. När ni valde att börja med ett digitalt ansökningsförfarande - hur hittade ni en leverantör? 

Lars-Olof berättar att han har bekanta i stiftelsesfären som sedan länge haft digiPlant som partner för webbuppdrag och använt SBS Mananger™. Han fortsätter:
- Så jag har följt det här på nära håll under tiden det har byggts upp. Det var inga inga tveksamheter egentligen. Jag visste att det här fungerade. Vår process (med bildandet av stiftelsen red. anm.) drog ut lite på tiden men det gjorde också att jag hade gott om beslutstid och efter att ha träffat er ännu en gång var jag väl förberedd. Jag fick förtroende för er från första början. Ni kan ju det här utan och innan. 

4. Vad var viktigt för er att leverantören och ansökningssystemet kunde leva upp till?

- Det viktigaste var egentligen referensen jag hade. Våra krav var inte så stora. Jag tycker att enkelheten är A och O i ett sådant här system så - det kan jag ju säga, avbryter sig Lars-Olof för att ge oss ett råd. 
- Klä inte på systemet för mycket till alla kunder. Jag minns att ni visade hur det kunde se ut hos en stiftelse med mycket mer avancerat ansökningsförfarande och hantering och det var för komplext för oss. Vi hade enklare behov. 

Varför backade ni inte då?

- Nej, jag visste att det här fungerar och har fungerat länge. Ni visade att ni förstod att vi hade behov av en enklare version och det var inga problem att anpassa det.

5. Kan ni själva mycket om teknik, säkerhet och användarvänlighet i sådana här verksamhetsstöd eller har ni varit beroende av tillit till leverantören?  

- Ja, vi är beroende av att lita på er. Vi har själva en stor och komplex IT-organisation men de är inte anpassade för våra behov. Den support ni har mot sökande och oss - ni svarar alltid - den är guld värd. När jag ringer och har en fråga så man kan prata med nästan vem som helst hos er och få det löst. Det är en styrka hos er att ni är så nära ert system.

Samtalet fortsätter om vad det är som gjort att de kunnat känna den tillit som behövts.

- Det kändes viktigt att leverantören inte var någon form av dagslända. Jag minns att jag såg diplom på att ni var trippel-A (högsta betyg i kreditvärdighet red anm.). Det är rätt så viktigt med en ekonomi som gör att bolaget finns kvar. 

6. Ni såg förstås också möjligheter med att använda ett digitalt ansökningssystem? Vilka?

- Vi ville kunna hantera en större mängd ansökningar. Det kan svälla så att man sitter med högar av ansökningar. Så att långsiktigt kunna köra en sådan här verksamhet mer kostnadseffektivt var den stora möjligheten.

Med det svaret är det kanske svårt att säga om de möjligheterna förverkligats redan efter en och en halv ansökningsomgång?

- Ja, det kan jag ju inte svara på men jag känner att det här är rätt väg, säger Lars-Olof med ett leende som hörs genom telefonluren. - Det finns arbete kvar att göra med totalintegreringen men vi är inte färdiga från vårt håll med hur vi vill ha det än och det är ju sådant som man tar efter hand. Jag har förstått att det är sådant vi kan lösa med er.  

Medan Lars-Olofs svar antecknas febrilt får han utrymme att nämna en annan del av digiPlants insats. 

- Sen vill jag nämna vår nya webbplats också. Den hjälpte ni till bra med. 

Efter en givande pratstund om digitaliseringens möjligheter och vilka tankar en bidragsgivande verksamhet lever med ställs allting på sin spets i sista frågan.  

7. Skulle du rekommendera SBS Manager™ till andra bidragsgivande verksamheter?

- Ja, det skulle jag göra. Vi håller på att titta på det här till banken och deras stiftelsehantering. Vi får se vad det blir av det, säger Lars-Olof och avslutar därmed intervjun med riktig spänning.  

Dags för digitalisering hos er?

Läs mer om SBS Manager™ eller kontakta Henrik Björkk: 019 18 96 95, henrik.bjorkk@digiplant.se

Taggar  ansokningssystem ecm larsolofsvensson sbsmanager sparbanksstiftelsenoresund uppfoljning verksamhetsstod

Ragnar Söderbergs stiftelse utvärderar SBS Manager™

Ragnar Söderbergs stiftelse utvärderar SBS Manager™ Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelse Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelseAnsökningsperioden är över och styrelsearbetet är avslutat hos Ragnar Söderbergs stiftelse. Vi var nyfikna på hur vårt ärende- och ansökningssystem upplevts så vi ställde fem frågor om SBS Manager™ och samarbetet med oss till vd Kjell Blückert. 

1. Är du nöjd hittills?

- Ja, det måste jag säga att jag är.

2. Vad är de största skillnaderna i årets arbete jämfört med förra?

- Det är många skillnader. Den stora skillnaden är att allt är mer översiktligt och hanterbart. Vi slipper den stora pappersmängden. Och det här med att göra sökningar och snabbt få fram uppgifter när man sitter i ett sammanträde, framförallt för budgeten; nu kan vi alltmedan sammanträdet pågår snabbt få fram olika alternativ och jämföra.

Sen blir vi inte lika sårbara med ett digitalt system. Jag erfor själv svårigheten med att hitta enkla svar när jag kom hit. Jag fick leta bland tusen papper. Den dagen då nya människor kommer och ska fortsätta stiftelsens arbete, ja, då finns det ett fungerande arkiv. Ett sådant stöd är ovärderligt för en liten organisation som vår.

Kjell pausar och sammanfattar sedan sitt eget svar.

- Så det är framförallt två saker. Det ena är att ansökningsprocessen blivit lättare att hantera. Det andra är att det här kan fungera som ett arkiv så att vi blir mindre sårbara.

3. Vilka förväntningar hade ni inför digitaliseringen av er verksamhet?

- Jag hade just de här förväntningarna. Jag har tidigare erfarenheter av liknande system så det har ju jämförts en del. Man kan väl säga att jag inte haft anledning att längta tillbaka till andra system. Det är väl så vilket system man än har att man ser för- och nackdelar. Vad vi särskilt uppskattat med ert system är användarvänligheten för alla inblandade.

4. Du har i princip redan besvarat frågan om förväntningarna infriats.

- Ja. Och det är inte bara artighet att jag säger så. Det kostar för mycket för att vi ska ha råd att vara artiga, säger Kjell och skrattar. Du kan skriva att det är ett ärligt svar. Ja, det känns som rena paradiset i jämförelse med pappershanteringen.

Med de orden känner vi oss mer än nöjda men Kjell fortsätter:

- Sen är vi väldigt nöjda med samarbetet, krävande och kritiska som vi är. Vi kommer fortsätta att samarbeta med er och göra vissa utvecklingar. Det är först när man jobbar i ett system som man ser precis hur man vill ha det.

5. Ni delar ut stjärnor till era ärenden så till sist måste jag fråga; hur många stjärnor vill du ge SBS Manager™?

- Menar du av de fem? Ja, det är alltid svårt att sätta högsta betyget, säger Kjell och skrattar igen. Vi säger så här: Vi utdelar fyra stjärnor i väntan på utvecklingar som leder till fem stjärnor.

Vi tackar Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelse, för de glädjande orden.

Kort om Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse stöder forskning inom främst ekonomi, rättsvetenskap och medicin. Under 2010 har de beviljat anslag och priser för cirka 120 miljoner kronor.

Sitter du också fast i pappershantering?

Läs mer om SBS Manager™.

Taggar  ansokningssystem ecm kjellbluckert ragnarsoderbergsstiftelse sbsmanager uppfoljning

Sigillet är utfärdat av Syna AB