Resultatet är begränsat till urvalet  statistik  för att återställa  Visa alla

E-post och nyheter vanligast i mobilen

E-post och nyheter vanligast i mobilen

Nyheter och e-post är de vanligaste användningsområdena för mobiltelefonen, enligt SCB:s undersökning ”IT bland individer 2012”.

Av befolkningen mellan 16 och 74 år uppger 46 procent att de skickar eller tar emot e-post i mobilen. Nästan lika vanligt är nyhetsläsning, 45 procent säger sig besöka nyhetssajter via telefonen. Sociala nätverk är det tredje största användningsområdet som 40 procent uppger att de ägnar sig åt. GPS-applikationer samt spel, videos och musik är också vanliga aktiviteter, medan en lägre andel ägnas åt podcasttjänster och e-böcker. 

Taggar  IT mobil statistik

IT-investeringarna ökar i vär(l)den

IT-investeringarna ökar i vär(l)den

Totalt beräknas 25 biljoner kronor investeras i IT under 2013, enligt analyshuset Gartner. Det är en ökning med 4,2 procent jämfört med föregående år.

Ny hårdvara och i synnerhet mobila enheter och verktyg för säkerhet och lagring är de områden som starkast driver de ökande investeringarna, skriver Computer Sweden

Amerikanska Gartner som nyligen presenterade en färsk rapport delar in IT-området i fem delar; hårdvara, företagsmjukvara , data center-system, it- och telekomtjänster. Alla delar förväntas öka, men det är de två första områdena som kommer att stå för den största ökningen. 

Surfplattor ersätter datorer

Gartners beräknade ökning inom hårdvara har dock minskat i den senaste rapporten. Anledningen är den stora omställningen från traditionella persondatorer till surfplattor som gått snabbare än man trott - låga priser på surfplattor har fått många konsumenter att välja bort den traditionella utrusningen och nöja sig med en mobil enhet.

Taggar  digitalisering digitize internet mobil statistik

Fredagstipset:
Enkla enkäter och snabb statistik

Enkla enkäter och snabb statistikEnkätundersökningar kan vara informativa, men den som fått uppdraget att skapa, distribuera och sammanställa undersökningen hoppar sällan jämfota av glädje. Nu finns dock en gratis tjänst som gör det hela lite lättare.

Med Google Drive kan du nämligen skapa webbenkäter som kan mejlas ut eller läggas upp på en webbplats och länkas till via e-post. Det enda som krävs av enkätskaparen är ett registrerat e-postkonto hos Google. Via det väljer man sedan Drive i toppmenyn och går vidare till Skapa formulär. Här är det sedan fritt fram att konstruera önskat formulär med öppna frågor med textfält, kryssrutor, flervalsfrågor eller svarsalternativ på skalor. När svaren är ifyllda och insamlade går det sedan snabbt och enkelt att skapa en snygg rapport med statistik i diagramformat.

Taggar  drive fredagstipset google statistik

Smartphones och surfplattor mot miljardgränsen

Smartphones och surfplattor mot miljardgränsen

Med den snabba ökningen av mobila enheter beräknas försäljningen av smartphones och surfplattor snart nå miljardgränsen.

Redan i år beräknas försäljningssiffrorna för mobila enheter landa på 821 miljoner och 2013 beräknas siffran överstiga en miljard, enligt det amerikanska konsultföretaget Gartner. Analyserna pekar mot att 40 procent av arbetsstyrkan i världen inom fyra år kommer att vara mobil och det är framför allt surfplattorna som står för den stora delen av utvecklingen. I år köps 13 miljoner surfplattor av företag och om fyra år beräknas antalet ha mer än tredubblats.

Läs mer om hur ökningen påverkar utvecklingen av webbplatserna.

Taggar  mobil mobilanpassning statistik webbplats

Kraftig ökning av mobilt internet

Kraftig ökning av mobilt InternetAnvändandet av mobila enheter har ökat markant de senaste åren. Idag använder 54 procent av internetanvändarna över 12 år mobilt internet när de surfar, enligt en ny rapport från punkt se. 

2011 fick mobilt internet ett genombrott tack vare ökningen av smarta telefoner och surfplattor. Idag är de flesta mobiltelefoner som säljs av det smarta slaget och var femte svensk använder sig regelbundet av surfplatta. Från 2009 till slutet av 2011 har det mobila internetanvändandet ökat med 32 procent och idag beräknas över hälften av svenskarna surfa mobilt. Enligt nätverksföretaget Cisco spås mobiltrafiken öka med ytterligare 78 procent fram till år 2016 och flera anaylsföretag hävdar att telefonen inom ett år kommer att vara den dominerande plattformen för att surfa på nätet.

Nyheter och navigation vanligast

Tiden som vi är uppkopplade hemma är densamma som för två år sedan; 11-12 timmar i veckan, men den totala uppkopplade tiden har ändå ökat i takt med att vi bär med oss uppkopplingen. De vanligaste aktiviteterna är att läsa om nyheter och väder (84%), kolla adresser och kartor (81%), sköta e-posten (74%), besöka sociala nätverk (68%) och se på videoklipp (60%).

Högre krav på mobilanpassning

En följd av mobilanvändandet är att allt större krav ställs på webbutvecklingen. Apparna har till viss del spelat ut sin roll som informationsbärare och uppvisar en del brister när det kommer till det dagliga "vardagssurfandet". Efterfrågan har därför höjts på mobilanpassade webbplatser med responsiv design som levererar samma innehåll som en vanlig webbläsare fast i annat format. 

Läs mer om hur vi på digiPlant jobbar med mobilanpassning av webbplatser eller kontakta oss så berättar vi mer.

Taggar  design internet mobil mobilanpassning responsiv statistik

Majoriteten klickar på första träffen

Majoriteten klickar på första träffen

Vikten av att hamna högt i sökmotorernas resultatlista har vi känt till länge, men nu tycks definitionen av topplacering bli allt snävare. De första tre träffarna kammar nämligen hem 78 procent av alla klick och hela 53 procent väljer direkt den översta länken på listan.

Att få användare bläddrar längre än första sidan i sökmotorsresultaten är ingen nyhet. Men platserna i klicktoppen tycks bli färre och i dagsläget bör den som vill slåss om besökarna sikta på att hamna topp tre. En av anleldningarna till att fokus riktas längre upp kan vara att allt fler webbläsare kombinerar adressfält med sökfält. Istället för att skriva in en url, det vill säga adress, söker vi istället på webbplatsen vi vill besöka. Det faller sig då naturligt att rätt resultat koncentreras högst upp och med den vanan lägger också användarna fokus där.

Även toppannonserna vinner

Undersökningen som sammanställts av Compete visar att andra resultatlänken i listan klickas på av 15 procent, tredje länken av nio procent, fjärde av sex procent och femte av fyra procent. 

   Samma undersökning visar att tendensen att rikta blicken uppåt gäller även annonser. Resultaten för Google Adwords som hamnar i toppen har en markant högre klickfrekvens än de vid sidan av sökresultaten; trots att endast 24 procent av annonserna placeras i toppen står de för 85 procent av klicken. Placeringen är med andra ord avgörande för dig som vill synas, oavsett om du gör det via betalda länkar eller organiskt sök.

Läs mer om sökmotoroptimering och hur du skriver för webben i vår skrivskola

Taggar  annonsering seo sokmotor statistik

Andel internetanvändare i olika åldrar som läser någon blogg en genomsnittlig dag, 2010 och 2011. Bild från internetstatistik.se. Andel internetanvändare i olika åldrar som läser någon blogg en genomsnittlig dag, 2010 och 2011. Bild från internetstatistik.se.

Var femte läser bloggar varje dag

Bloggar har blivit ett hett fenomen och antalet nya bloggar växer lavinartat. Enligt en undersökning som presenteras på .se läser var femte internetanvändare bloggar dagligdags. 

De som mest frekvent läser bloggar är mellan 15-24 år, men det är i åldersgruppen 25-44 år som bloggläsningen ökar mest. Något som också kunnat urskiljas i statistiken är skillnaden mellan kvinnors och mäns bloggläsande; bland kvinnliga internetanvändare är det 28 procent som läser bloggar dagligdags jämfört med 12 procent bland männen. 

Läs mer statistik om bloggläsandet

Taggar  blogg statistik

Sigillet är utfärdat av Syna AB