Resultatet är begränsat till urvalet  sparbanksstiftelsendalarna  för att återställa  Visa alla

Nationell portal för Sveriges sparbanksstiftelser

Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag AB har uppdragit åt digiPlant AB att bygga en nationell portal för alla landets sparbanksstiftelser samt att publicera stora delar av de ideella projekt som 2006 fick dela på 336 miljoner kronor.

Sveriges elva Sparbanksstiftelser äger tillsammans cirka 21% av aktierna i Swedbank och delar varje år ut delar av avkastningen till ideella projekt inom exempelvis forskning, kultur, idrott och sparande.

digiPlant AB fick uppdraget tack vare omfattande kompetens, lång erfarenhet av att ha byggt webbaserade ansökningssystem med tillhörande webbplatser för Sparbanksstiftelsen Nya, Sparbanksstiftelsen Upland och tidigare i höst Sparbanksstiftelsen Dalarna samt ett innovativt tänkande i överföringen från en traditionellt pappersbaserad verksamhet till en digitaliserad.

Tack för förtroendet!

Taggar  sparbanksstiftelsendalarna sparbanksstiftelsennya sparbanksstiftelsenupland

Sigillet är utfärdat av Syna AB