Resultatet är begränsat till urvalet  skl  för att återställa  Visa alla

Digitaliseringen fortsätter hos SKL

Digitaliseringen fortsätter hos SKL

SKL har tidigare valt att digitalisera flera verksamhetsområden med SBS Manager™. Nästa projekt heter ÖK 16 och SBS Manager™ fortsätter som plattform även där.

För fjärde året i rad har vi glädjen att få leverera SBS Manager™ till SKL. Det är Sveriges kommuner och Landsting som tillsammans med Socialdepartementet driver satsningen om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Med SBS Manager™ samlas enkäter från alla Sveriges kommuner och landsting in digitalt. Sammanställningen och bearbetningen av resultatet kan naturligtvis också skötas i systemet –  enkelt, effektivt och säkert.

Vi tackar SKL för det fortsatta förtroendet!

Taggar  digitalisering sbsmanager skl

Nya uppdrag från SKL

Nya uppdrag från SKL

SKL har tidigare valt att digitalisera flera verksamhetsområden med SBS Manager™. Nästa projekt heter ÖK 14 och SBS Manager™ fortsätter som plattform även där.

Nya kunder är självklart glädjande, men minst lika glada blir vi över sådana här återkommande förfrågningar från befintliga uppdragsgivare. 

Föregångaren till detta projekt, ÖK13, pågick under 2013 och nu står det klart att det blir en fortsättning.  Det är Sveriges kommuner och Landsting som tillsammans med Socialdepartementet driver satsningen om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

Med SBS Manager™ samlas enkäter från alla Sveriges kommuner och landsting in digitalt. Sammanställningen och bearbetningen av resultatet kan naturligtvis också skötas i systemet –  enkelt, effektivt och säkert.

Vi tackar SKL för det fortsatta förtroendet!

Taggar  ansokningssystem digitalisering sbsmanager skl

Sveriges Kommuner och Landsting samlar in enkäter digitalt

Vi har tidigare digitaliserat Nationella kvalitetsregister hos Sveriges Kommuner och Landsting och nu har även Psynkprojektet valt vårt ansökningssystem
SBS Manager™.

Sveriges Kommuner och Landsting logotypeSveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver i överenskommelse med socialdepartementet ett nationellt projekt för att samordna insatser kring barn och unga med psykisk ohälsa. Med SBS Manager™ kan de samla in enkäter från alla Sveriges kommuner och landsting digitalt och effektivisera sammanställningen av resultatet.

Läs om tidigare uppdrag för SKL.
Läs mer om ansökningssystemet SBS Manager™

Tack SKL för visat förtroende i digitaliseringstider!


Taggar  ansokningssystem digitalisering sbsmanager skl verksamhetsstod

SBS Manager™ vidgar vyerna och gör pedagogiska konster

En sexton sidor omfattande blankett – går det att digitalisera? Svaret är tveklöst ja. 
SBS Manager™ har återigen visat prov på sin bredd och logiska pedagogik i ett nytt ansökningssystem för interna ansökningsprocesser.

Sveriges kommuner och landsting logotypedigiPlant levererade i början av sommaren ett ärendehanteringssystem till Nationella kvalitetsregister/SKL. Uppdraget avsåg digitalisering av en omfattande ansökningsprocess för interna ansökningar. Med en genomtänkt pedagogik som genomsyrar processen har SBS Manager™ fått ge prov sin bredd och visat hur enkelt ett till synes avancerat förlopp kan göras. Tydliga instruktioner och kravställningar i ansökningsförfarandet optimerar förutsättningarna för de sökande att lämna in kompletta och riktigt ifyllda ansökningar. En stor fördel som förenklar processen både för hanterande administration och sökande. 

Läs mer om SBS Manager™

Taggar  ansokningssystem ecm nationellakvalitetsregister sbsmanager skl

SBS Manager™ gör nya konster med
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting logotypSveriges Kommuner och Landsting (SKL) har valt digiPlant som leverantör av nytt ansökningssystem. Ett hedersamt uppdrag för digiPlant och en ny spännande arena för SBS Manager™.

Denna gång är det är ansökningsprocessen för Nationella Kvalitetsregister som ska digitaliseras med SBS Manager™. Registren används för kvalitetsutveckling och forskning inom vården. Ansökningarna bedöms av en expertgrupp som ger ett beslutsunderlag till den grupp som avgör vilka medel som ska beviljas. I bedömningen ingår en kvalitetsgranskning med återkoppling till registren i form av förslag på utveckling och förbättringsområden. Som en följd av responsen kan registren skapa en effektivare och bättre vård som ger ökat värde för patienterna. Ett viktigt verktyg i genomförandet av denna granskning är ansökningssystemet. 

För SBS Manager™ som främst använts av stiftelser, fonder och banker är detta ett ypperligt tillfälle att visa på sin bredd och flexibilitet. 

Vi hälsar SKL varmt välkomna till digiPlant!

Läs mer om ansökningssystemet SBS Manager™

Taggar  ansokningssystem ecm sbsmanager skl

Sigillet är utfärdat av Syna AB