Resultatet är begränsat till urvalet  sakerhet  för att återställa  Visa alla

Ett år med GDPR - fem frågor du bör ha koll på

Ett år med GDPR - fem frågor du bör ha koll på

Sedan snart ett år tillbaka är det GDPR som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För alla verksamheter som samlar in personuppgifter har detta inneburit en hel del förändringar.

Det finns dock stora skillnader i hur berörda verksamheter hanterat anpassningen till GDPR – General data protection regulation. En del har knappt vidtagit några åtgärder alls, medan andra i god tid tog fram strikta rutiner för alla eventualiteter. I fall där man inte ännu anpassat verksamheten efter de nya reglerna är det ofta okunskap om kraven som är orsaken. Lagen är komplex och inte helt enkel att tillämpa – det ser vi inte minst efter att ha tagit del av flera verksamheters nya rutiner som tagits fram av jurister och experter. Där finns ett brett spann av hur strikt man tolkar lagtexten och råden och hur man applicerar dem på just sitt område. Utifrån de verksamheter som merparten av våra kunder bedriver har vi sammanställt några av de viktigaste punkterna som är viktiga att tänka på och som bör ha klara svar vid det här laget. 

Fem viktiga frågor gällande GDPR i din verksamhet

 1. Vilket är ändamålet med insamlingen av uppgifterna?

  Behandling av personuppgifter får endast ske med definierat ändamål, och detta får i princip inte ändras eller utökas i efterhand. Ändamålen måste vara specifika och konkreta och ha ett klart syfte. Det räcker alltså inte med att ange "förbättring av användarupplevelse", "it-säkerhet" eller "framtida forskning". Det är alltför brett uttryckt och de registrerade kan inte bedöma vad sådan personuppgiftsbehandling kan innebära.

 2. Är uppgifterna nödvändiga? 

  En central princip i GDPR är uppgiftsminimeringen som handlar om att man inte får samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet.

 3. Finns det samtycke?

  En förutsättning för inhämtning av uppgifter är samtycke från personen vars uppgifter inhämtas och lagras.  Samtyckesbegreppet har i GDPR utökats i förhållande till samtyckesbegreppet i personuppgiftslagen. Den som tidigare har inhämtat samtycke i enlighet med personuppgiftslagen har inte nödvändigtvis längre ett giltigt samtycke efter att GDPR trädde i kraft.

 4. Hur länge sparas uppgifterna?

  Personuppgifter skall enbart sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilka de registrerades. Med andra ord, man får inte spara uppgifter bara för att de är ”bra att ha”. När uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de ursprungliga ändamålen skall de raderas. Om det finns andra bestämmelser om bevarande av personuppgifter i en annan lag eller förordning, till exempel i registerlagstiftning, är det de bestämmelserna som gäller. Dessutom får personuppgifter bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid än som anges ovan. Uppgifterna får dock inte bevaras längre än vad som behövs för dessa ändamål.

 5. Hur raderas uppgifterna?

  Det finns två sätt att ta bort personuppgifter – att avidentifiera eller radera dem. Uppgifter som inte behöver sparas alls kan raderas, men annan information kan behöva finnas kvar för statistik och analys. Den datan kan istället avidentifieras genom att uppgifter som namn och personnummer tas bort. Hanteringen av avdentifiering och radering kan vara både manuell och automatiserad, huvudsaken är att det finns en säkerställd rutin för gallringen.

Har du frågor om GDPR och er verksamhet eller vill du veta mer om hur SBS Manager är anpassat efter de nya lagarna? Välkommen att kontakta vår Sales Manager Jonas Karlberg så berättar han mer. 

Taggar  GDPR sakerhet sbsmanager

Glad sommar med säkra lösenord!

Glad sommar med säkra lösenord!

Efter en härlig vår (nej, inte vädermässigt, men affärsmässigt) vill vi nu önska dig en glad sommar.

Fram till 3 augusti har vi sommarbemanning på kontoret med något färre på plats men supporten är alltid öppen om du behöver hjälp.

Vi önskar att du får en riktigt skön och vilsam sommar. Vill du göra något nyttigt för din webbnärvaro, privat såväl som yrkesmässigt, så rekommenderar vi den här upplysande och underhållande videon från TED Talks om säkra lösenord.


Om kreativiteten börjar flöda under sommaren och du kommer på idéer eller ser nya behov som kan få sin lösning med bättre webb så tveka inte att höra av dig. Oavsett om du kommer på en egen lösning eller om du kör fast i tankarna så ta det med oss efter semester så hjälper vi dig till en lönsam webbinvestering.

På återseende med solblekta hår, brunbrända ben och ny energi!

Taggar  sakerhet semester verksamhetsstod webb webbdesign

Smartphones 
kan lösa inloggningsproblem

Smartphones
kan lösa inloggningsproblem

Problem med knäckta lösenord och ökad supporttid som följd av komplicerade och bortglömda lösenord ser ut att kunna lösas av smarta mobiler.

Vi har tidigare skrivit om lösenord och hur du bäst säkrar dina konton. Ett av våra tips var att använda sig av en tvåstegsprocess med hjälp av mobilen. Nu tycks den lösningen bli allt vanligare och utvecklingstakten av säkerhetssystem för smarttelefoner har ökat rejält, enligt Computer Sweden.

Flera steg möter motstånd

Det vanligaste förfarandet för tvåstegsautentisering är i dagsläget att en person loggar in med ett lösenord och får unika pinkoder skickade till sin telefon. När pinkoden sedan skrivs in sker inloggningen. En bra lösning säkerhetsmässigt som dock tagits emot med tveksamhet av konsumenter som tycker att det verkar krångligt.

Utprovning pågår

Snabbare och smidigare metoder står därför högt på listan över efterfrågade utvecklingar och det finns flera aktörer som experimenterar och provar prototyper. Bland annat har företaget Authy lanserat en app som ansluter Andriod- och IPhonetelefoner till Appledatorer via Bluetooth och därigenom möjliggör automatisk inloggning på flertalet sidor. Då det fortfarande pågår febril aktivitet i utvecklingsverkstaden kan man nog anta att den ultimata lösningen ännu inte är framtagen, men vi gissar och hoppas att det inom kort kommer en enkel, snabb och säker lösning för våra inloggningsuppgifter.

Taggar  losenord sakerhet tips

Vågar man lita på säkerheten i digitala system?

Vågar man lita på säkerheten i digitala system?

En viktig fråga för digitaliserande verksamheter och deras användare är säkerhet och om man verkligen vågar lita på digitala system.

I takt med den ökade digitaliseringen har kraven på säkerheten också höjts. Den som köper in ett digitalt system vill naturligtvis känna sig säker på att information som lagras i systemet stannar där. På samma sätt måste den som använder systemet för att göra exempelvis ansökningar kunna lita på att det man lämnar ut inte riskerar att hamna hos obehöriga. Hur ser då dagens säkerhetslösningar ut och hur vet du om ett system är säkert?

Hängslen och livrem

Säkerheten är inte kompromissbar – tvärtom. I bra digitala lösningar tillämpas ofta flera säkerhetsåtgärder parallellt och man följer ofta principen att ju känsligare information, desto rigorösare säkerhet. Varje digital lösning bör bedömas individuellt för att optimera säkerhetsnivån men det finns också insatser som bör ingå i alla digitala verksamheter.

Lagar reglerar

En självklarhet är till exempel användandet av SSL-cerifikat för själva webbplatsen. Det kan liknas vid en elektronisk legitimation som säkrar servrar och används för att kryptera information så att ingen utomstående kan se konfidentiella uppgifter. Utöver SSL är också PUL, Personuppgiftslagen, viktig för din säkerhet. PUL är en skyddslag som ska reglera hur dina uppgifter behandlas, det vill säga hur de samlas in, registreras, lagras, sprids och raderas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. PUL är därför grundläggande att ta hänsyn till i planeringen av till exempel ansökningssystem.  

Högt säkerhetstänk i alla led

Att i utformningen av digitala verktyg ha med sig ett generellt högt säkerhetstänk i alla led bidrar till att skapa en trygg lösning. Att samla in uppgifter från människor medför ett ansvar och det är bra att tänka igenom vilken information som egentligen är nödvändig. Målet ska vara att inte begära in mer uppgifter än vad som behövs i varje skede av till exempel en ansökan. Bland annat kan kontouppgifter samlas in endast för beviljade ansökningar och lagras på en plats med extra hög säkerhet.

Otillgänglighet optimerar

En annan förebyggande åtgärd är att använda lösningar som lagrar personnumrets delar på olika platser. Det medför att ett eventuellt intrång ändå inte skulle generera fullständiga uppgifter. Lösenord behöver heller inte sparas i sin helhet utan hålls otillgängliga genom att man endast använder lösenordsnycklar som måste aktiveras för att generera lösenord. Genom den här typen av överlappande säkerhetslösningar optimerar man chansen att skapa ett säkert system.

Tryggt eller överdramatiserat?

Blir det inte överdrivet, kanske du undrar? Svaret är tyvärr nej. För trots att man kan tycka att det är överarbetat med dubbla lås och larm, så bör man ändå vara medveten om riskerna. Som leverantör och tillverkare av digitala system kan man till en viss punkt ansvara för säkerheten, men teoretiskt finns ändå risken att någon annan i leverantörskedjan kan utsättas för intrång. För att minimera riskerna för spridning av dina uppgifter i sådana fall är det därför befogat med alla insatser. Ett kärt besvär, som i alla fall vi tycker känns som en trygghet att kunna presentera för våra användare och som vi tycker att du ska kunna betrakta som en självklarhet.

Läs mer om vårt ansökningsystem SBS Manager™.

Taggar  ansokningssystem digitalisering sakerhet sbsmanager

Fredagstipset: 
Så säkrar du dina konton

Fredagstipset:
Så säkrar du dina konton

Larmen om läckta lösenord duggar tätt just nu. Senast i raden av drabbade är nätverkstjänsten Linkedin som enligt media ska ha fått 6,5 miljoner inloggningsuppgifter hackade. 

De flesta av oss har hört dem förut; råden om att välja lösenord med omdöme. Inga anknytningar till våra egna, familjemedlemmars eller husdjurs namn, inga födelsedatum och framförallt inte password, 123456 eller qwerty. Ändå är det så lätt att välja fel. Att memorera en slumpmässig kombination av siffror, bokstäver och tecken känns som en omöjlig utmaning för minnet. Så hur ska vi då bära oss åt för att göra det lite svårare för obehöriga att komma åt våra konton? 

En grund - variera med nycklar

Det finns flera tips som faktiskt är värda att beakta. En variant är att använda en eller ett par konstanter som bas och sedan lägga till nycklar som utgår från den aktuella domänen som lösenordet är kopplat till. Några siffror samt specialtecken som tillägg gör det hela till ett starkt lösenord som som lätt kan varieras men som ändå innehåller en struktur som går att lägga på minnet. 

För att exemplifiera: ett enkelt lösenord som katten Esmeralda kan istället bli Esmeralda9fb!. Namnet är grunden, 9 är antalet siffror i namnet, fb står för facebook och eftersom specialtecken är bra ur säkerhetssynpunkt så avslutas det hela med ett utropstecken. 

Ju längre desto bättre

En annan variant för att få en till synes obegriplig kombination är att helt enkelt utgå från en mening som kan memoreras. Till exempel: Min mamma heter Anna och föddes år 1950 blir MmhAofå1950. Ett utropstecken som avslutning gör kombinationen optimal. I de fall där lösenordslängden inte är begränsad kan man också välja en hel fras som man lägger på minnet. Rekommendationen är att använda många tecken och helst inte vanliga ord, men är kombinationen av orden inte självklar så är detta väldigt svårt för någon att knäcka.

Låt någon annan komma ihåg

Utöver lösenordets utformning i sig finns också en del tekniska säkerhetsåtgärder som man kan vidta. Google har till exempel ett tvåstegssystem för verifikation av lösenord. Principen liknar den som används av många internetbanker, men med skillnaden att din telefon är din dosa. Det finns också program såsom LastPass som samlar ihop lösenord och användarnamn på ett och samma ställe och skyddar dem med ett huvudlösenord. Säkert och enkelt för den som har många lösenord att lägga på minnet. 

För den som ändå manuellt vill skapa sitt lösenord finns tjänster för att testa säkerheten. Post- och telestyrelsen erbjuder en snabbkoll av din kombination med hjälp av sex olika kriterier. 

Riskfri eller förutsägbar - här kan du kolla hur kryptisk du är.

Taggar  fredagstipset losenord sakerhet

Sigillet är utfärdat av Syna AB