Resultatet är begränsat till urvalet  sökmotor  för att återställa  Visa alla

Google knowledge 
– från ord till sammanhang

Google knowledge
– från ord till sammanhang

Googles senaste satsning i sin strävan att vara mer än en sökmotor stavas Knowledge graph. Från att ha listat sökresultat radvis utan något egentligt sammanhang kommer vi inom kort att bjudas på en sammanfattning av den kunskap som Google tror att vi är ute efter när vi söker på en specifik term. 

Idag söker vi sällan efter en specifik webbplats när vi googlar. Vi söker efter koncept, svar på frågor och för att få ny kunskap.  På Google har vi fram till i dag fått en rad resultat baserat på de sökord vi skrivit in för att sedan få skumma igenom resultaten och välja ut det som verkar ligga närmast området vi vill läsa om. 

Tolkning av innebörd

Snart ska vi dock själva slippa göra en stor del av urvalet. Från att bokstavligt matcha våra sökningar går nu Google steget längre och presenterar en teknik som lärt sig att tolka innebörden av vad vi faktiskt vill läsa om när vi söker på en specifik term. För att exemplifiera; en sökning på Leonardo da Vinci kan presentera dels en faktaruta om sökobjektet som person, men listar därtill andra samtida konstnärer och även ytterligare fakta om renässansen, som är sökobjektetes tidsera.

Kunskapsöversikt

Google strävar alltså efter att sammanställa stora mängder fakta och relationerna dem emellan för att bjuda besökarna på en bred kunskapsöversikt. Än så länge har tekniken bara lanserats i USA, men vi väntar med spänning på att få utforska och prova tjänsten även i Sverige. 

Här kan du läsa mer om Knowledge graph

Taggar  google knowledgegraph sökmotor

Sigillet är utfärdat av Syna AB