Resultatet är begränsat till urvalet  ragnarsoderbergsstiftelse  för att återställa  Visa alla

Ragnar Söderbergs stiftelse utvärderar SBS Manager™

Ragnar Söderbergs stiftelse utvärderar SBS Manager™ Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelse Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelseAnsökningsperioden är över och styrelsearbetet är avslutat hos Ragnar Söderbergs stiftelse. Vi var nyfikna på hur vårt ärende- och ansökningssystem upplevts så vi ställde fem frågor om SBS Manager™ och samarbetet med oss till vd Kjell Blückert. 

1. Är du nöjd hittills?

- Ja, det måste jag säga att jag är.

2. Vad är de största skillnaderna i årets arbete jämfört med förra?

- Det är många skillnader. Den stora skillnaden är att allt är mer översiktligt och hanterbart. Vi slipper den stora pappersmängden. Och det här med att göra sökningar och snabbt få fram uppgifter när man sitter i ett sammanträde, framförallt för budgeten; nu kan vi alltmedan sammanträdet pågår snabbt få fram olika alternativ och jämföra.

Sen blir vi inte lika sårbara med ett digitalt system. Jag erfor själv svårigheten med att hitta enkla svar när jag kom hit. Jag fick leta bland tusen papper. Den dagen då nya människor kommer och ska fortsätta stiftelsens arbete, ja, då finns det ett fungerande arkiv. Ett sådant stöd är ovärderligt för en liten organisation som vår.

Kjell pausar och sammanfattar sedan sitt eget svar.

- Så det är framförallt två saker. Det ena är att ansökningsprocessen blivit lättare att hantera. Det andra är att det här kan fungera som ett arkiv så att vi blir mindre sårbara.

3. Vilka förväntningar hade ni inför digitaliseringen av er verksamhet?

- Jag hade just de här förväntningarna. Jag har tidigare erfarenheter av liknande system så det har ju jämförts en del. Man kan väl säga att jag inte haft anledning att längta tillbaka till andra system. Det är väl så vilket system man än har att man ser för- och nackdelar. Vad vi särskilt uppskattat med ert system är användarvänligheten för alla inblandade.

4. Du har i princip redan besvarat frågan om förväntningarna infriats.

- Ja. Och det är inte bara artighet att jag säger så. Det kostar för mycket för att vi ska ha råd att vara artiga, säger Kjell och skrattar. Du kan skriva att det är ett ärligt svar. Ja, det känns som rena paradiset i jämförelse med pappershanteringen.

Med de orden känner vi oss mer än nöjda men Kjell fortsätter:

- Sen är vi väldigt nöjda med samarbetet, krävande och kritiska som vi är. Vi kommer fortsätta att samarbeta med er och göra vissa utvecklingar. Det är först när man jobbar i ett system som man ser precis hur man vill ha det.

5. Ni delar ut stjärnor till era ärenden så till sist måste jag fråga; hur många stjärnor vill du ge SBS Manager™?

- Menar du av de fem? Ja, det är alltid svårt att sätta högsta betyget, säger Kjell och skrattar igen. Vi säger så här: Vi utdelar fyra stjärnor i väntan på utvecklingar som leder till fem stjärnor.

Vi tackar Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelse, för de glädjande orden.

Kort om Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse stöder forskning inom främst ekonomi, rättsvetenskap och medicin. Under 2010 har de beviljat anslag och priser för cirka 120 miljoner kronor.

Sitter du också fast i pappershantering?

Läs mer om SBS Manager™.

Taggar  ansokningssystem ecm kjellbluckert ragnarsoderbergsstiftelse sbsmanager uppfoljning

Ragnar Söderbergs stiftelses webbplats lanserad

Webbplatsen för Ragnar Söderbergs stiftelse är lanserad och de har hanterat sina första ansökningar i SBS Manager™. Arbetet med webbplatsen har varit ett noggrant, kreativt samarbete mellan kunden och oss som resulterat i en genomtänkt webbplats in i minsta detalj.

Informationsförmedling när den är som bäst

Av allt innehåll på webbplatsen har vi strävat mot att lyfta fram rätt sak, på rätt plats, i rätt mängd för att göra det relevant och enkelt för besökaren. Webbplatsen använder Alter Servers® taggar för att smidigt få ut relaterad information men behålla en god ordning på materialet i administrationen. Vi har formgett sidorna så att den stora mängden innehåll inte blir övermäktig för besökaren utan både tillgänglig och överskådlig. Eftersom kunden i det här fallet också har formgivarkompetens är dessutom stora delar av designelementen redigerbara.

Designtankar för en modern stiftelse med anor

Öppenhet, dynamik och vida vyer var viktiga drag hos Ragnar Söderbergs stiftelse som skulle förmedlas med designen. Det behövdes också en seriös ton som kunde spegla stiftelsens framstående position bland forskningsfinansiärer. De tankarna ligger till grund för alla val av färger, typsnitt, bilder och andra designelement.

En bit av digiPlants Premium web

Att hitta bästa tänkbara sätt för varje kund att använda webbens möjligheter är vad Premium web handlar om. Med digital ärende- och ansökningshantering samt en funktionell webbplats anser vi oss ha gett Ragnar Söderbergs stiftelse precis det; Premium web. 

Vad anser du? ragnarsoderbergsstiftelse.se

Taggar  alterserver ragnarsoderbergsstiftelse webbplats

digiPlant tar nya kliv i stiftelsesfären

Vi har fått ett uppdrag från Ragnar Söderbergs stiftelse. Vår erfarenhet av att digitalisera ansökningsflöden för stiftelser tillsammans med ett flexibelt system som kunde möta i princip alla önskemål gjorde att vi fick det stora förtroendet.

Många ansökningar och mycket papper

Ragnar Söderbergs stiftelse är ena halvan av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser som under år 2008 delade ut 291 miljoner kronor. På tre år har antalet ansökningar till stiftelsen fördubblats till förra årets dryga 600 ansökningar - mycket papper att sortera.

Kliver in i de digitala möjligheterna

Vi kommer leverera SBS Manager™ General Edition under våren. I den ingår ett digitalt ansökningssystem med ny webbplats och tillhörande intranät men för de stiftelser vi levererat SBS Manager™ till innebär det mer än så. Det är en radikal verksamhetsutveckling som framtidssäkrar, effektiviserar och förenklar hanteringen avsevärt. Stiftelserna tar klivet bort från en pappersbaserad verksamhet till en digital med helt nya möjligheter.

Vi hälsar Ragnar Söderbergs stiftelse varmt välkommen till oss!

Taggar  ansokningssystem ecm ragnarsoderbergsstiftelse sbsmanager webbplats

Sigillet är utfärdat av Syna AB