Resultatet är begränsat till urvalet  losenord  för att återställa  Visa alla

Smartphones 
kan lösa inloggningsproblem

Smartphones
kan lösa inloggningsproblem

Problem med knäckta lösenord och ökad supporttid som följd av komplicerade och bortglömda lösenord ser ut att kunna lösas av smarta mobiler.

Vi har tidigare skrivit om lösenord och hur du bäst säkrar dina konton. Ett av våra tips var att använda sig av en tvåstegsprocess med hjälp av mobilen. Nu tycks den lösningen bli allt vanligare och utvecklingstakten av säkerhetssystem för smarttelefoner har ökat rejält, enligt Computer Sweden.

Flera steg möter motstånd

Det vanligaste förfarandet för tvåstegsautentisering är i dagsläget att en person loggar in med ett lösenord och får unika pinkoder skickade till sin telefon. När pinkoden sedan skrivs in sker inloggningen. En bra lösning säkerhetsmässigt som dock tagits emot med tveksamhet av konsumenter som tycker att det verkar krångligt.

Utprovning pågår

Snabbare och smidigare metoder står därför högt på listan över efterfrågade utvecklingar och det finns flera aktörer som experimenterar och provar prototyper. Bland annat har företaget Authy lanserat en app som ansluter Andriod- och IPhonetelefoner till Appledatorer via Bluetooth och därigenom möjliggör automatisk inloggning på flertalet sidor. Då det fortfarande pågår febril aktivitet i utvecklingsverkstaden kan man nog anta att den ultimata lösningen ännu inte är framtagen, men vi gissar och hoppas att det inom kort kommer en enkel, snabb och säker lösning för våra inloggningsuppgifter.

Taggar  losenord sakerhet tips

Fredagstipset: 
Så säkrar du dina konton

Fredagstipset:
Så säkrar du dina konton

Larmen om läckta lösenord duggar tätt just nu. Senast i raden av drabbade är nätverkstjänsten Linkedin som enligt media ska ha fått 6,5 miljoner inloggningsuppgifter hackade. 

De flesta av oss har hört dem förut; råden om att välja lösenord med omdöme. Inga anknytningar till våra egna, familjemedlemmars eller husdjurs namn, inga födelsedatum och framförallt inte password, 123456 eller qwerty. Ändå är det så lätt att välja fel. Att memorera en slumpmässig kombination av siffror, bokstäver och tecken känns som en omöjlig utmaning för minnet. Så hur ska vi då bära oss åt för att göra det lite svårare för obehöriga att komma åt våra konton? 

En grund - variera med nycklar

Det finns flera tips som faktiskt är värda att beakta. En variant är att använda en eller ett par konstanter som bas och sedan lägga till nycklar som utgår från den aktuella domänen som lösenordet är kopplat till. Några siffror samt specialtecken som tillägg gör det hela till ett starkt lösenord som som lätt kan varieras men som ändå innehåller en struktur som går att lägga på minnet. 

För att exemplifiera: ett enkelt lösenord som katten Esmeralda kan istället bli Esmeralda9fb!. Namnet är grunden, 9 är antalet siffror i namnet, fb står för facebook och eftersom specialtecken är bra ur säkerhetssynpunkt så avslutas det hela med ett utropstecken. 

Ju längre desto bättre

En annan variant för att få en till synes obegriplig kombination är att helt enkelt utgå från en mening som kan memoreras. Till exempel: Min mamma heter Anna och föddes år 1950 blir MmhAofå1950. Ett utropstecken som avslutning gör kombinationen optimal. I de fall där lösenordslängden inte är begränsad kan man också välja en hel fras som man lägger på minnet. Rekommendationen är att använda många tecken och helst inte vanliga ord, men är kombinationen av orden inte självklar så är detta väldigt svårt för någon att knäcka.

Låt någon annan komma ihåg

Utöver lösenordets utformning i sig finns också en del tekniska säkerhetsåtgärder som man kan vidta. Google har till exempel ett tvåstegssystem för verifikation av lösenord. Principen liknar den som används av många internetbanker, men med skillnaden att din telefon är din dosa. Det finns också program såsom LastPass som samlar ihop lösenord och användarnamn på ett och samma ställe och skyddar dem med ett huvudlösenord. Säkert och enkelt för den som har många lösenord att lägga på minnet. 

För den som ändå manuellt vill skapa sitt lösenord finns tjänster för att testa säkerheten. Post- och telestyrelsen erbjuder en snabbkoll av din kombination med hjälp av sex olika kriterier. 

Riskfri eller förutsägbar - här kan du kolla hur kryptisk du är.

Taggar  fredagstipset losenord sakerhet

Sigillet är utfärdat av Syna AB