Resultatet är begränsat till urvalet  funktionalitet  för att återställa  Visa alla

Alter Server® får stöd för Gravatar

Webbpubliceringsverktyget Alter Server® får stöd för Gravatar, Gravatar logotypeGravatars är globalt erkända avatarer. En avatar, eller som i detta fallet en gravatar, är en ikon, en representation av en användare i en publik eller avgränsad mötesplats (ett forum, chatt, webbplats eller någon annan form av community). En avatar är något som visuellt skiljer en användare från andra.

Gravatars gör det möjligt för en person att ha en avatar på hela Internet. Avatarer är oftast en 80 x 80 pixlar stor bild som användaren själv skapar och publicerar.

En Gravatar är i grunden samma sak, den stora skillnaden är att de serveras från en enda server och hämtas genom att kryptera användarnas e-postadress via MD5-algoritmen. Istället för att ha en avatar på ett forum du besöker, en annan på en blogg, kan du ha samma avatar på båda.

Gravatars kan enkelt användas i Alter Server® genom standardsiserade funktioner.

Taggar  alterserver cms funktionalitet

Bättre adresser och sökmotorindex

Alter Server® erbjuder något som vi kallar för alias, med alias syftar vi på Alter Servers sedan starten inbyggda funktionalitet för att knyta egna adresser till kategorier i en webbplats struktur. Oberoende av kategorins faktiska placering.

Vad är då vinsten med detta? Jo; du kan på ett enkelt sätt lära dina besökare en direkt adress, exempelvis minwebbplats.se/produkter som leder raka vägen till din produktsida eller minwebbplats.se/produkter/publiceringsystem. Man kan säga att en sökmotor fungerar på ungefär samma sätt; ju mer relevant adress desto bättre index. Adressen blir i det fallet ett extra sökord som gör att sökmotorn anser träffen vara mer relevant.

Taggar  alias alterserver cms funktionalitet

Sigillet är utfärdat av Syna AB