Resultatet är begränsat till urvalet  extranat  för att återställa  Visa alla

Avancerad interaktion
– enkel kontroll

Avancerad interaktion
– enkel kontroll

Vi har fortsatt att utveckla Linde Material Handlings webbtjänster. Mina truckar 2.0 har helt nya integrationer och funktioner som ger kunden full kontroll på hela truckparken och dess förare.

Vårt uppdrag hos Linde har fått växa stegvis under de år vi samarbetat. Under hela tiden har vi fått se mer och mer av Lindes behov av samordning och effektivisering i hanteringen av kritisk affärsdata. Som konsulter och affärsrådgivare har vi nystat upp problem och kartlagt stora affärsmöjligheter för Linde som sedan förverkligats med effektivisering och utveckling av nya webbtjänster.

Affärskritiska beslut grundas nu på fakta

I Mina truckar kan Lindes kunder se kostnadsuppföljning för varje truck, specialanpassningar, reparationer, hyreskostnader och mycket mera. De kan hålla koll på antal drifttimmar, vilken förare som kört trucken och hur många timmar per dygn trucken går ställt mot effektivitetsmål. Den innehåller även en stötlogg som kan matchas med kostnadsuppföljningen över kundskador. Sammantaget ger verktyget komplett underlag för att effektivisera truckparken i alla led. De kunder som använder Lindes Mina truckar har gått från att gissa till att ta beslut grundat på fakta och kunskap, en enorm skillnad i affärsnytta.

Rådgivning, teknikval och gränssnitt från digiPlant

Mina truckar är en avancerad webbtjänst. Data från en mängd olika databaser hämtas och presenteras för kunden i ett lättillgängligt gränssnitt. Tekniska lösningar, integrationer och gränssnittsutveckling – allt har vi fått leverera tillsammans med rådgivning och konsultation i allt från teknikval till affärsnytta och användarvänlighet.

Digital lösning som speglar grundvärden

Linde har alltid värdesatt nära kundrelationer och god kommunikation. Tack vare senaste årens utveckling av framförallt Mina truckar är Linde idag på den digitala frontlinjen i sin bransch. Vi har tagit deras viktigaste värden till de digitala kanalerna med stor nytta för både Linde och deras kunder.


Taggar  effektivitet extranat integration kundservice lindematerialhandling

Nytt extranät till Nitton 93 – enkel hantering och snabb anpassning

Nytt extranät till Nitton 93 – enkel hantering och snabb anpassning

digiPlant har levererat ett nytt extranät Nitton 93 Inredningar. Skräddarsytt utifrån unika behov och med fokus på snabb och enkel rättighetsanpassning. 

Nitton 93 hade som önskemål att enkelt kunna överblicka den aktuella situationen på arbetsplatsen; vilka finns på kontoret, vilka är ute på jobb, vilka är lediga etc. Man ville också få snabba möjligheter att ändra access för användarna, lägga till och ta bort rättigheter utifrån vilka projekt som användarna deltar i och vilka som jobbar på företaget. Kommunikationsytor samt tillgång till kontorets filserver lyftes också fram som viktiga för att alla skulle få tillgång till snabb information.

En administration – enkel hantering

Med dessa punkter på önskelistan har digiPlant skapat ett unikt extranät med stark serviceinriktning. Vi har utgått från en enda administration som styr all data och alla rättigheter för bolaget vilket innebär en mycket enkel hantering. Nitton 93:s egen tekniska miljö är grundplåten över vilken vi byggt ett skal vilket gör att inga nya administrativa handgrepp behöver läras ut.

Anpassade kommunikationsytor

Användarna har möjlighet att logga in via webbläsare och kan själva anmäla frånvaro och sjukdom. På de gemensamma kommunikationsytorna kan användarna beroende på sina rättigheter skapa olika nyheter och notiser. Funktionen kan ses som en anslagstavla både för mindre interna frågor och som en viktig kanal för att sprida information till anställda oavsett var de befinner sig. 

Naturligtvis är all trafik krypterad för att upprätthålla maximal säkerhet.

Intresserad av att veta mer om våra extranät?
Kontakta Alexander Törnqvist på telefon 019-18 96 95 eller alexander.tornqvist@digiplant.se

Taggar  ecm exchange extranat integration ldap nitton93 rattigheter tillganglighet

Kostnadssammanställning på Linde Material Handlings extranät Kostnadssammanställning på Linde Material Handlings extranät

Konkurrensfördelar, kontroll och effektivitet med extranät

Många företag vill ha effektivare support och kommunikation med kunder och partners, mer kontroll, enklare informationsflöden och säkrare tillgång på information för rätt personer. För många framstår extranät som lösningen.1 Ett extranät som kan hantera en stor mängd information, många användare och en komplex organisation.

Upplevda vinster med ett extranät 

Allt fler upptäcker vinsterna med extranät. Statistiska centralbyråns statistik visar att antalet extranät i företag med fler än tio anställda ökar och låg i slutet av 2010 på 31 procent. Den ökande trenden gäller alla branscher. De inom tillverkningsindustrin (28%) som använder extranät upplever följande fördelar.

 • Effektivare informationsspridning
 • Mervärde för kunderna och starkare kundrelationer
 • Ökad försäljning

Effektivare informationsspridning

När flera system - logistik, bokföring och ekonomi - är integrerade underlättar ett extranät informationsspridningen mot kunder och samarbetspartners.2 Ett extranät är också en samlad kommunikationsyta till kunden som skapar ordning och gör det enkelt att hitta och administrera information.  

Mervärde och starkare kundrelationer 

Med ett extranät ger ni kunder service dygnet runt utan större insats från er. Det är en viktig konkurrensfördel. När inte pris, kvalitet eller produkt avgör kan valet av leverantör avgöras av vem som möter kundens behov effektivt, flexibelt, personligt och tillgängligt. Ett sådant bemötande knyter kunderna närmre er och leder till långsiktigt lönsamma kundrelationer.3

Ökad försäljning 

Extranät med beställningsfunktion kan öka försäljningen. Innehåll kan individanpassas och erbjuda varje användare relaterade varor och anpassade erbjudanden. Serveras detta rätt uppfattar användaren det som relevant information, inte som reklam, och upplever ett positivt mervärde hos er.

Råd för ett lyckat extranät

Ta in rätt kompetens

Införandet av ett extranät förenklas om det redan finns en god IT-infrastruktur och erfarenhet av IT är viktig för en lyckad investering. Är man i en bransch utanför IT-sektorn är det alltså en god idé att ta in kompetens. Fråga leverantören om deras kunskap och möjligheter inom följande områden.

 • Kommunikativ kompetens för användarvänlighet och verklig affärsnytta.
 • Flexibilitet för att kunna växa i extranätet.
 • Integration mot befintliga system. 
 • Säkerhet och snabbhet för god tillgänglighet.

Vaka över användarupplevelse och relevans

För att extranätet ska bli det effektiva verksamhetsstöd ni hoppas krävs att användarna engagerar sig. Då behöver extranätet vara en naturlig plattform för kommunikation och ge en positiv användarupplevelse och mervärde. Därför är den kommunikativa kompetensen hos leverantören särskilt viktig för en lyckad investering.

Undersök de största vinsterna för er

Ta reda på inom vilka områden ni kan tjäna mest på ett extranät. Kartlägg era behov innan ni börjar bygga. Ta gärna in någon som kan se er organisation utifrån och peka på hur ni kan bli effektivare, få viktiga konkurrensfördelar, kontroll och lättillgänglig information. Frågor som de nedan kan vara till hjälp.

 • Hur många supporttimmar kan vi flytta till ett extranät och vad innebär det frigörandet av tid? 
 • Hur många timmar går åt till att hantera felaktiga eller bristfälliga ordrar? Vad innebär det om de timmarna försvinner tack vare extranätet? 
 • Var finns informationen idag och hur når den kunden?
 • Hur många timmar letar vi material i olika digitala arkiv eller pappersarkiv? Vad skulle de timmarna kunna användas till om ett extranät samlar allt och gör det enkelt att hitta?
 • Hur ser relationen ut till våra samarbetspartners och kunder idag? Var finns det behov av mer kontroll?

Bland våra referensprojekt hittar du ett gott exempel på extranät för Linde Material Handling.

Taggar  effektivitet extranat kommunikation

Kundkommunikation ska spira hos Linde Material Handling

I samarbete med Smultron Marknadskommunikation gör vi webblivet enklare för Linde Material Handling med ett smart extranät. Linde Material Handling är en världsledande truckleverantör med marknad i hela Sverige.

Vi tjatar om taggarna av en anledning

Lindes extranät blir ännu ett exempel på vad som blir möjligt med taggarna i Alter Server®. Med dem kan systemet själv göra utskick till varje extranätanvändare helt anpassat till vad som är relevant för dem. Linde kan tack vare taggarna också återanvända innehåll så att administrationen av extranätet tar minimalt med tid.

Taggarna gör det möjligt för systemet att bara visa sådant som den inloggade har nytta av. Innehållet anpassas efter t.ex geografiskt läge och yrkesroll. Inköpare som loggar in har alltid nära till kontakt med säljare; en koppling som också gör att säljaren ser vad inköparen intresserat sig för vilket skapar möjligheter för en relevant och effektiv kontakt.

Tidigare uppdrag för Linde Material Handling

Vi har tidigare på uppdrag av Smultron Marknadskommunikation levererat webbplatser till Lindes begagnatmarknad och tävlingen Stapler cup med vårt webbutvecklingsverktyg Alter Server®. I och med extranätet uppgraderar Linde till Alter Server® Enterprise där de kan hantera samtliga webbplatser i en installation och dela innehåll mellan dem på ett smidigt sätt.

Taggar  alterserver extranat lindematerialhandling smultron

Sigillet är utfärdat av Syna AB