Resultatet är begränsat till urvalet  ecm  för att återställa  Visa alla

3D-visualisering från Wec360 3D-visualisering från Wec360

Skräddarsytt verksamhetsstöd till Wec360

Just nu pågår ett väldigt spännande utvecklingsarbete på digiPlant. Wec360 har gett oss uppdraget att skräddarsy ett nytt verksamhetsstöd för att optimera sin processkontroll och kommunikation med kunder och produktionsledare.

Wec360 arbetar med att skapa 3D-visualiseringar i olika former och med kunder som HSB, NCC och Peab är det viktigt att projekten löper smidigt och att det finns ett starkt verksamhetsstöd som kan förenkla projektstyrningen och effektivisera uppdragsförloppet. 

Smidig kommunikation med språkstöd

Standardiseringar i beställningsfasen och tydliga kravspecifikationer skapar tydlighet för såväl producent, projektledare och kund. Alla modelleringar och produktioner som konstrueras i systemet kan korrigeras och kommenteras av kunderna, vilket ger en öppen kreationsprocess. Med många internationella relationer är även språkfrågan viktig. Vi löser det med automatiserade översättningar av all kommunikation som sker i systemet. Enkelt och användarvänligt tack vare avancerad teknik. 

Vi tackar Wec360 för det spännande uppdraget!

Läs mer om Wec360 eller se fler exempel på våra verksamhetsstöd.

Taggar  ecm flersprakighet play verksamhetsstod wec360

digiPlant levererar biljettsystem till Göteborg & Co

Student Göteborg logotypeJust nu pågår förberedelserna inför en stor Kick Off för Göteborgs studenter. Göteborg & Co står bakom arrangemanget – digiPlant bakom biljettsystemet. 

För tredje året i rad använder sig Göteborg & Co av ett skräddarsytt biljetthanteringssystem som tagits fram av digiPlant. Systemet som är byggt i PLAY möjliggör en enkel administration av uppgifter och tillhandahåller en smart sorteringsfunktion. 

Unik kod förenklar verifieringen

Deltagarna i eventet anmäler sig själva genom att fylla i ett digitalt formulär. Alla registrerade anmälningar tilldelas sedan en unik kod som genererar en utskrivningsbar biljett som skickas till deltagarnas e-postkonto. Koden gör det också enkelt att  stämma av biljetten mot systemet vilket gör det möjligt att verifiera att rätt person är innehavare till biljetten.

Smidigt och okomplicerat tack vare avancerad teknik.

Taggar  ecm goteborgco kommunikationsstod play student

SBS Manager™ vidgar vyerna och gör pedagogiska konster

En sexton sidor omfattande blankett – går det att digitalisera? Svaret är tveklöst ja. 
SBS Manager™ har återigen visat prov på sin bredd och logiska pedagogik i ett nytt ansökningssystem för interna ansökningsprocesser.

Sveriges kommuner och landsting logotypedigiPlant levererade i början av sommaren ett ärendehanteringssystem till Nationella kvalitetsregister/SKL. Uppdraget avsåg digitalisering av en omfattande ansökningsprocess för interna ansökningar. Med en genomtänkt pedagogik som genomsyrar processen har SBS Manager™ fått ge prov sin bredd och visat hur enkelt ett till synes avancerat förlopp kan göras. Tydliga instruktioner och kravställningar i ansökningsförfarandet optimerar förutsättningarna för de sökande att lämna in kompletta och riktigt ifyllda ansökningar. En stor fördel som förenklar processen både för hanterande administration och sökande. 

Läs mer om SBS Manager™

Taggar  ansokningssystem ecm nationellakvalitetsregister sbsmanager skl

Nytt extranät till Nitton 93 – enkel hantering och snabb anpassning

Nytt extranät till Nitton 93 – enkel hantering och snabb anpassning

digiPlant har levererat ett nytt extranät Nitton 93 Inredningar. Skräddarsytt utifrån unika behov och med fokus på snabb och enkel rättighetsanpassning. 

Nitton 93 hade som önskemål att enkelt kunna överblicka den aktuella situationen på arbetsplatsen; vilka finns på kontoret, vilka är ute på jobb, vilka är lediga etc. Man ville också få snabba möjligheter att ändra access för användarna, lägga till och ta bort rättigheter utifrån vilka projekt som användarna deltar i och vilka som jobbar på företaget. Kommunikationsytor samt tillgång till kontorets filserver lyftes också fram som viktiga för att alla skulle få tillgång till snabb information.

En administration – enkel hantering

Med dessa punkter på önskelistan har digiPlant skapat ett unikt extranät med stark serviceinriktning. Vi har utgått från en enda administration som styr all data och alla rättigheter för bolaget vilket innebär en mycket enkel hantering. Nitton 93:s egen tekniska miljö är grundplåten över vilken vi byggt ett skal vilket gör att inga nya administrativa handgrepp behöver läras ut.

Anpassade kommunikationsytor

Användarna har möjlighet att logga in via webbläsare och kan själva anmäla frånvaro och sjukdom. På de gemensamma kommunikationsytorna kan användarna beroende på sina rättigheter skapa olika nyheter och notiser. Funktionen kan ses som en anslagstavla både för mindre interna frågor och som en viktig kanal för att sprida information till anställda oavsett var de befinner sig. 

Naturligtvis är all trafik krypterad för att upprätthålla maximal säkerhet.

Intresserad av att veta mer om våra extranät?
Kontakta Alexander Törnqvist på telefon 019-18 96 95 eller alexander.tornqvist@digiplant.se

Taggar  ecm exchange extranat integration ldap nitton93 rattigheter tillganglighet

Miljösmart digitalisering tilltalar landshövdingen

Miljösmart digitalisering tilltalar landshövdingen- Det är bättre att ligga i framkant än att ligga efter, konstaterar Rose-Marie Frebran, landshövding för Örebro län och ordförande för Adolf Lindgrens och Per Erikssons stiftelser som båda är på gång att digitalisera sin ärendehantering.

Valet att digitalisera nu har flera anledningar men Rose-Marie lyfter framför allt fram effektiviteten som en digital lösning medför.
- Det är miljösmart och betydligt smidigare utan pappershantering.
Hon påpekar också att de sökande, i synnerhet gymnasieungdomarna som i ett första steg kommer att omfattas, är mogna för en digtalisering. 

Digital kommunikationsyta
Adolf Lindgrens stiftelser delar årligen ut mellan sju och åtta miljoner kronor i bidrag och handlägger omkring 1 300 ansökningar. Med SBS Manager™ kommer inom kort de första stegen mot en digital stiftelse att vara tagna. Kommunikationen med de sökande kommer att skötas digitalt och lösningen erbjuder också ett intranät med digitala kommunikationsytor för verksamheten.

Taggar  adolflindgrens ansokningssystem ecm sbsmanager

Digitaliseringen fortsätter - 
Adolf Lindgrens stiftelser näst ut

Digitaliseringen fortsätter -
Adolf Lindgrens stiftelser näst ut

Adolf Lindgrens stiftelser digitaliserar sitt ansökningssystem och valet av leverantör har fallit på vårt kompletta verksamhetsstöd SBS Manager™.

Adolf Lindgrens Stiftelser delar årligen ut mellan sju och åtta miljoner kronor i bidrag och handlägger omkring 1 300 ansökningar - fram till nu i pappersform. Med SBS Manager™ kommer inom kort de första stegen mot en digital stiftelse att vara tagna. Kommunikationen med de sökande kommer att skötas digitalt och lösningen erbjuder också ett intranät med digitala kommunikationsytor för verksamheten.

Ett hedrande uppdrag och extra roligt med nya kunder på hemmaplan. 

Vi tackar för förtroendet och hälsar Adolf Lindgrens stiftelser välkomna till digiPlant!

Taggar  adolflindgrens ansokningssystem ecm intranat orebro sbsmanager verksamhetsstod

SBS Manager™ gör nya konster med
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting logotypSveriges Kommuner och Landsting (SKL) har valt digiPlant som leverantör av nytt ansökningssystem. Ett hedersamt uppdrag för digiPlant och en ny spännande arena för SBS Manager™.

Denna gång är det är ansökningsprocessen för Nationella Kvalitetsregister som ska digitaliseras med SBS Manager™. Registren används för kvalitetsutveckling och forskning inom vården. Ansökningarna bedöms av en expertgrupp som ger ett beslutsunderlag till den grupp som avgör vilka medel som ska beviljas. I bedömningen ingår en kvalitetsgranskning med återkoppling till registren i form av förslag på utveckling och förbättringsområden. Som en följd av responsen kan registren skapa en effektivare och bättre vård som ger ökat värde för patienterna. Ett viktigt verktyg i genomförandet av denna granskning är ansökningssystemet. 

För SBS Manager™ som främst använts av stiftelser, fonder och banker är detta ett ypperligt tillfälle att visa på sin bredd och flexibilitet. 

Vi hälsar SKL varmt välkomna till digiPlant!

Läs mer om ansökningssystemet SBS Manager™

Taggar  ansokningssystem ecm sbsmanager skl

Finns det utrymme för effektivare kommunikation?

Hur bör man tänka för att få till effektiv kommunikation i ett digitalt verksamhetsstöd? Vi delar med oss av en grundläggande insikt som behövs för att lyckas. Exemplen kommer från vårt ansökningssystem SBS Manager™  och några kunders egna siffror på tidsbesparingen. 

Att inte måla in sig i ett hörn

Alla organisationer; stiftelser eller tillverkningsföretag, är olika. Alla bitar; att hantera ansökningar, bygga bolagskultur eller informera anställda, fungerar på olika sätt. Alla som hanterar dessa bitar jobbar olika. Den insikten bör vara utgångspunkt när man vill skapa effektiv kommunikation i ansökningssystem, sociala intranät eller extranät. Med inbyggd flexibilitet undviker man att måla in sig i ett hörn. Utgå därför från valfrihet och snabbhet som viktiga ledord.

Exempel från ansökningssystemet SBS Manager™

Valfrihet som ledord resulterar ofta i flera vägar till samma funktion. När användaren kan välja sätt att kommunicera på sänks inlärningströskeln och arbetet känns naturligt vilket ger en positiv användarupplevelse. I SBS Manager™ väljer man t.ex. att skriva och läsa kommentarer för ett ärende i taget eller med överblick över flera samtidigt. Alternativen för kommunikationen med sökande är flera; skicka buntvis eller enskilt, digitalt eller postalt.

Snabbhet som ledord innebär att varje moment ska kännas smidigt att utföra och att tekniken bakom ska vara snabbast möjliga. I SBS Manager™ finns flera funktioner för att kommunicera buntvis, snabbare än med vanlig post och oberoende av geografisk plats. Användaren gör urval på ärenden och skickar sedan t.ex. återrapporteringskrav eller beviljningsbrev med ett klick. Alla inblandade kommenterar ärendena från där de befinner sig med sin internetuppkoppling och kommentarerna samlas på ett ställe.

Uppmuntrande sökningar, sorteringar och klick

När vi frågade våra kunder med ansökningshantering om hur kommunikationen fungerar digitalt fick vi tydliga exempel på vilket utrymme det finns att effektivisera kommunikationen. 

En kund berättade att deras arbete med att buntvis skicka 60-300 ansökningar för extern bedömning tidigare tog flera dagar. Nu går det på en timme. Det som krävs är några sökningar, sorteringar och klick. 

En annan stiftelsekund hanterar sina ansökningar mer enskilt. De uppskattar en tidsbesparing på 70 % när det gäller att skicka en ansökan för extern bedömning - från femton minuter per ansökan till fem.

Detta är uppmuntrande för alla som vill utveckla sina digitala verksamhetsstöd eller bygga något helt nytt. Det finns ofta utrymme för enorm effektivisering, det gäller bara att arbeta utifrån rätt grundtanke.

Taggar  ansokningssystem ecm effektivitet kommunikation sbsmanager verksamhetsstod

Per Erikssons stiftelse väljer digitalt ansökningssystem

Per Erikssons stiftelse delade ut ca 4,5 miljoner i studieunderstöd för läsåret 2011/12. Totalt administrerade de 758 ansökningar - alla i pappersformat. Nu går de över till ett digitalt ansökningssystem och väljer vårt kompletta verksamhetsstöd SBS Manager™.

Med SBS Manager™ blir deras administration betydligt mer effektiv - från ansökan till uppföljning. 

Mer om ansökningssystemet och verksamhetsstödet SBS Manager™.

Andra SBS Manager™-kunder pratar digitalisering

Intervju med Ragnar Söderbergs stiftelse
Intervju med Sparbanksstiftelsen Öresund

Taggar  ansokningssystem ecm pereriksson sbsmanager verksamhetsstod

Tvåårigt ramavtal avseende ansökningssystem för STINT

Vi har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Stiftelsen för internationalisering av svensk högre utbildning och forskning (STINT), avtalet gäller verksamhetsstödet SBS Manager™.

Vi vann upphandlingen med högsta poäng inom bedömningskategorierna användarvänlighet, funktionalitet, flexibilitet och anpassningsmöjlighet. STINT vinner effektivitet och kontroll med vårt ansökningssystem SBS Manager™. I och med ramavtalet tar vi ansvar för helheten i uppdragets alla delar - ett sant nöje!

Mer om ansökningssystemet och verksamhetsstödet SBS Manager™

Taggar  ansokningssystem ecm ramavtal sbsmanager stint

Stiftelsen Telefondirektören
H.T. Cedergrens Uppfostringsfond väljer SBS Manager™

Ännu en stiftelse ansluter sig till skaran av de som digitaliserar sin verksamhet. Valet av plattform föll på ansökningssystemet och verksamhetsstödet SBS Manager™ från digiPlant.

Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond förvaltas av den stockholmsbaserade Advokatfirman Nova och delar i första hand ut stipendier för finansiering av studier.

Varje år hanterar stiftelsen hundratals analoga stipendieansökningar vilket medfört ett betungande administrativt arbete. I och med övergången till en digital plattform lättar bördan betydligt.  

Vi hälsar dem välkomna in i den digitala värmen!

Läs mer om ansökningssystemet och verksamhetsstödet SBS Manager™

Taggar  ansokningssystem ecm nova sbsmanager uppfostringsfonderna verksamhetsstod

Intervju: Sparbanksstiftelsen Öresund om att digitalisera

Lars-Olof Svensson, vd Sparbanksstiftelsen Öresund

Bidragsgivande verksamheter ser både problem och möjligheter med att digitalisera. Vd Lars-Olof Svensson, berättar om Sparbanksstiftelsen Öresunds erfarenheter av ett digitalt ansökningssystem som SBS Manager™.

Bakgrund 

Sparbanksstiftelsen Öresund är majoritetsägare i Sparbanken Öresund och Skånes mest förmögna stiftelse med tillgångar på cirka två miljarder kronor. Våren 2011 var det premiär för stiftelsens ansökningsflöde och de körde digitalt från början. Just nu är de mitt uppe i sin andra ansökningsomgång med SBS Manager™. 

Om valet att digitalisera, möjligheter och problem, berättar vd Lars-Olof Svensson. Lars-Olof svarar i telefon på väg från en kundträff. Det passar bra med en pratstund. 

- Jag har följt det här på nära håll under tiden det har byggts upp. Det var inga tveksamheter egentligen. Jag visste att det här fungerade och hade fungerat länge hos andra stiftelser. 

Så berättar Lars-Olof om hur han sett SBS Manager™ i andra verksamheter och hur de hittat digiPlants ansökningssystem med hjälp av viktiga referenser. Men vi backar bandet - till början av digitaliseringsprocessen.

1. Stiftelsen är relativt nybildad och ni har tidigare inte haft någon bidragsverksamhet. Berätta om era tankar kring att välja ett digitalt ansökningssystem från början?

- Det var främst strukturella skäl. Jag ville ha struktur redan från början. Ytterligare en ambition var förstås att slippa pappershanteringen i styrelsen. Lars-Olof pratar sakligt och lugnt vidare med smålandsaktig dialekt. 
- Inte minst är det en stor fördel att alla ansökningar följer ett visst mönster. Sen är det det här med att ha tillgång till statistik redan från början - det kändes viktigt. Att få det rationellt redan från början var den stora drivkraften.  

2. Såg ni några problem med att använda ett digitalt ansökningssystem? Har de problemen visat sig vara verkliga? Har de kunnat lösas?

- Det finns ju alltid problem. Datamognaden hos användarna är ojämn. Lars-Olof berättar hur de valt att inte göra hela hanteringen med hela styrelsen från första ansökningsomgången utan lära några i organisationen i taget. 
- Själv har jag en viss försiktighet att köra ut ett sådant här system till hela styrelsen på en gång. Systemet skulle anpassas färdigt till oss först. Visst, det hade säkert inte blivit några stora problem. Men det räcker med små grejor för att ställa till det. Nu är ju SBS Manager™ pedagogiskt men det är ändå många moment i en sådan här process som ska tas in. Men som sagt, det hade säkert inte varit några stora grejor.  

Resonemanget fortsätter om huruvida tröskeln ser annorlunda ut för organisationer som har färdiga rutiner för ansökningshanteringen men jobbat med papper under en tid.

- Nja, det är klart att med en färdig struktur för beredning och ansökningsblanketter som man vet hur de ser ut så kanske det är enklare att hoppa in i det digitala. Å andra sidan kan man vara låst om man har ramar sedan tidigare. Vi har kunnat lösa problemen på en gång så jag tycker att det har fungerat hyggligt. Nej, det har inte varit något problem att gå direkt in i SBS Manager™ och då har vi ändå bytt administratör mitt i processen. Jag har själv fått hoppa in mycket och jobba i systemet. Men det är bara bra att jag har lärt mig det först.

3. När ni valde att börja med ett digitalt ansökningsförfarande - hur hittade ni en leverantör? 

Lars-Olof berättar att han har bekanta i stiftelsesfären som sedan länge haft digiPlant som partner för webbuppdrag och använt SBS Mananger™. Han fortsätter:
- Så jag har följt det här på nära håll under tiden det har byggts upp. Det var inga inga tveksamheter egentligen. Jag visste att det här fungerade. Vår process (med bildandet av stiftelsen red. anm.) drog ut lite på tiden men det gjorde också att jag hade gott om beslutstid och efter att ha träffat er ännu en gång var jag väl förberedd. Jag fick förtroende för er från första början. Ni kan ju det här utan och innan. 

4. Vad var viktigt för er att leverantören och ansökningssystemet kunde leva upp till?

- Det viktigaste var egentligen referensen jag hade. Våra krav var inte så stora. Jag tycker att enkelheten är A och O i ett sådant här system så - det kan jag ju säga, avbryter sig Lars-Olof för att ge oss ett råd. 
- Klä inte på systemet för mycket till alla kunder. Jag minns att ni visade hur det kunde se ut hos en stiftelse med mycket mer avancerat ansökningsförfarande och hantering och det var för komplext för oss. Vi hade enklare behov. 

Varför backade ni inte då?

- Nej, jag visste att det här fungerar och har fungerat länge. Ni visade att ni förstod att vi hade behov av en enklare version och det var inga problem att anpassa det.

5. Kan ni själva mycket om teknik, säkerhet och användarvänlighet i sådana här verksamhetsstöd eller har ni varit beroende av tillit till leverantören?  

- Ja, vi är beroende av att lita på er. Vi har själva en stor och komplex IT-organisation men de är inte anpassade för våra behov. Den support ni har mot sökande och oss - ni svarar alltid - den är guld värd. När jag ringer och har en fråga så man kan prata med nästan vem som helst hos er och få det löst. Det är en styrka hos er att ni är så nära ert system.

Samtalet fortsätter om vad det är som gjort att de kunnat känna den tillit som behövts.

- Det kändes viktigt att leverantören inte var någon form av dagslända. Jag minns att jag såg diplom på att ni var trippel-A (högsta betyg i kreditvärdighet red anm.). Det är rätt så viktigt med en ekonomi som gör att bolaget finns kvar. 

6. Ni såg förstås också möjligheter med att använda ett digitalt ansökningssystem? Vilka?

- Vi ville kunna hantera en större mängd ansökningar. Det kan svälla så att man sitter med högar av ansökningar. Så att långsiktigt kunna köra en sådan här verksamhet mer kostnadseffektivt var den stora möjligheten.

Med det svaret är det kanske svårt att säga om de möjligheterna förverkligats redan efter en och en halv ansökningsomgång?

- Ja, det kan jag ju inte svara på men jag känner att det här är rätt väg, säger Lars-Olof med ett leende som hörs genom telefonluren. - Det finns arbete kvar att göra med totalintegreringen men vi är inte färdiga från vårt håll med hur vi vill ha det än och det är ju sådant som man tar efter hand. Jag har förstått att det är sådant vi kan lösa med er.  

Medan Lars-Olofs svar antecknas febrilt får han utrymme att nämna en annan del av digiPlants insats. 

- Sen vill jag nämna vår nya webbplats också. Den hjälpte ni till bra med. 

Efter en givande pratstund om digitaliseringens möjligheter och vilka tankar en bidragsgivande verksamhet lever med ställs allting på sin spets i sista frågan.  

7. Skulle du rekommendera SBS Manager™ till andra bidragsgivande verksamheter?

- Ja, det skulle jag göra. Vi håller på att titta på det här till banken och deras stiftelsehantering. Vi får se vad det blir av det, säger Lars-Olof och avslutar därmed intervjun med riktig spänning.  

Dags för digitalisering hos er?

Läs mer om SBS Manager™ eller kontakta Henrik Björkk: 019 18 96 95, henrik.bjorkk@digiplant.se

Taggar  ansokningssystem ecm larsolofsvensson sbsmanager sparbanksstiftelsenoresund uppfoljning verksamhetsstod

Ragnar Söderbergs stiftelse utvärderar SBS Manager™

Ragnar Söderbergs stiftelse utvärderar SBS Manager™ Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelse Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelseAnsökningsperioden är över och styrelsearbetet är avslutat hos Ragnar Söderbergs stiftelse. Vi var nyfikna på hur vårt ärende- och ansökningssystem upplevts så vi ställde fem frågor om SBS Manager™ och samarbetet med oss till vd Kjell Blückert. 

1. Är du nöjd hittills?

- Ja, det måste jag säga att jag är.

2. Vad är de största skillnaderna i årets arbete jämfört med förra?

- Det är många skillnader. Den stora skillnaden är att allt är mer översiktligt och hanterbart. Vi slipper den stora pappersmängden. Och det här med att göra sökningar och snabbt få fram uppgifter när man sitter i ett sammanträde, framförallt för budgeten; nu kan vi alltmedan sammanträdet pågår snabbt få fram olika alternativ och jämföra.

Sen blir vi inte lika sårbara med ett digitalt system. Jag erfor själv svårigheten med att hitta enkla svar när jag kom hit. Jag fick leta bland tusen papper. Den dagen då nya människor kommer och ska fortsätta stiftelsens arbete, ja, då finns det ett fungerande arkiv. Ett sådant stöd är ovärderligt för en liten organisation som vår.

Kjell pausar och sammanfattar sedan sitt eget svar.

- Så det är framförallt två saker. Det ena är att ansökningsprocessen blivit lättare att hantera. Det andra är att det här kan fungera som ett arkiv så att vi blir mindre sårbara.

3. Vilka förväntningar hade ni inför digitaliseringen av er verksamhet?

- Jag hade just de här förväntningarna. Jag har tidigare erfarenheter av liknande system så det har ju jämförts en del. Man kan väl säga att jag inte haft anledning att längta tillbaka till andra system. Det är väl så vilket system man än har att man ser för- och nackdelar. Vad vi särskilt uppskattat med ert system är användarvänligheten för alla inblandade.

4. Du har i princip redan besvarat frågan om förväntningarna infriats.

- Ja. Och det är inte bara artighet att jag säger så. Det kostar för mycket för att vi ska ha råd att vara artiga, säger Kjell och skrattar. Du kan skriva att det är ett ärligt svar. Ja, det känns som rena paradiset i jämförelse med pappershanteringen.

Med de orden känner vi oss mer än nöjda men Kjell fortsätter:

- Sen är vi väldigt nöjda med samarbetet, krävande och kritiska som vi är. Vi kommer fortsätta att samarbeta med er och göra vissa utvecklingar. Det är först när man jobbar i ett system som man ser precis hur man vill ha det.

5. Ni delar ut stjärnor till era ärenden så till sist måste jag fråga; hur många stjärnor vill du ge SBS Manager™?

- Menar du av de fem? Ja, det är alltid svårt att sätta högsta betyget, säger Kjell och skrattar igen. Vi säger så här: Vi utdelar fyra stjärnor i väntan på utvecklingar som leder till fem stjärnor.

Vi tackar Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelse, för de glädjande orden.

Kort om Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse stöder forskning inom främst ekonomi, rättsvetenskap och medicin. Under 2010 har de beviljat anslag och priser för cirka 120 miljoner kronor.

Sitter du också fast i pappershantering?

Läs mer om SBS Manager™.

Taggar  ansokningssystem ecm kjellbluckert ragnarsoderbergsstiftelse sbsmanager uppfoljning

Henrik Björkk, ny Key account manager på digiPlant Henrik Björkk, ny Key account manager på digiPlant

Engagerad och erfaren key account manager funnen

Den 1 augusti får vi nytillskott på digiPlant av Henrik Björkk. Henrik kommer fokusera på marknaden för SBS Manager™. Som key account manager kommer han att sköta försäljningen av vårt digitala verktyg för ansökningshantering samt vara en given kontakt gentemot denna målgrupp.

Henrik kommer senast från PacketFront Systems som han 2001 var med och grundade och där han senast var sales operations manager. Henrik har stor erfarenhet av affärsutveckling och projektledning i större bolag och har bl a etablerat och haft driftansvar för kundtjänstavdelningar hos Transcom och Bredbandsbolaget. Vi har bara börjat ana det engagemang som finns hos Henrik och tror att det kommer betyda mycket både för oss och våra kunder till SBS Manager™.

All tid till rätt kund

SBS Manager™ har utvecklats till en hel produktfamilj och kunderna har blivit fler. Nu har vi också en nyckelperson som kan ägna hela sin tid åt den kundgruppen.

Välkommen, Henrik Björkk!

Taggar  ecm henrikbjorkk keyaccount sbsmanager tillvaxt

digiPlant tar nya kliv i stiftelsesfären

Vi har fått ett uppdrag från Ragnar Söderbergs stiftelse. Vår erfarenhet av att digitalisera ansökningsflöden för stiftelser tillsammans med ett flexibelt system som kunde möta i princip alla önskemål gjorde att vi fick det stora förtroendet.

Många ansökningar och mycket papper

Ragnar Söderbergs stiftelse är ena halvan av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser som under år 2008 delade ut 291 miljoner kronor. På tre år har antalet ansökningar till stiftelsen fördubblats till förra årets dryga 600 ansökningar - mycket papper att sortera.

Kliver in i de digitala möjligheterna

Vi kommer leverera SBS Manager™ General Edition under våren. I den ingår ett digitalt ansökningssystem med ny webbplats och tillhörande intranät men för de stiftelser vi levererat SBS Manager™ till innebär det mer än så. Det är en radikal verksamhetsutveckling som framtidssäkrar, effektiviserar och förenklar hanteringen avsevärt. Stiftelserna tar klivet bort från en pappersbaserad verksamhet till en digital med helt nya möjligheter.

Vi hälsar Ragnar Söderbergs stiftelse varmt välkommen till oss!

Taggar  ansokningssystem ecm ragnarsoderbergsstiftelse sbsmanager webbplats

Sparbanksstiftelsen Upland väljer Alter Server®

digiPlant AB har fått i uppdrag att leverera ett ansökningsverktyg för Sparbanksstiftelsen Upland baserat på Alter Server® och den nya specialutvecklade modulen SBS Manager™.

Vill du veta mer om detta uppdrag och/eller om Alter Server®/SBS Manager™; ta då kontakt med Henrik Kugelberg på e-post henrik@digiPlant.se, eller på telefon: 019-18 96 95.

Taggar  alterserver ansokningssystem cms ecm sbsmanager sparbanksstiftelsenupland verksamhetsstod webbplats

Sigillet är utfärdat av Syna AB