Resultatet är begränsat till urvalet  digitalagenda  för att återställa  Visa alla

Full pott för digital agenda

Full pott för digital agenda

Målet att få alla samtliga län i Sverige att ansluta sig till den digitala agendan har nåtts. Alla 21 regioner är nu med på tåget mot att bli världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter.

Vi har tidigare skrivit om digital agenda och hur Örebro av regeringen utsågs att ta ledningen för projektet. Att få med så många delar av Sverige som möjligt var projektledaren Laine Västriks målsättning och nu kan vi äntligen gratulera till ett lyckat resultat. Samtliga 21 regioner har signerat agendan och ställer sig således bakom det IT-politiska mål som regeringen och riksdagen slagit fast.

Ökad delaktighet och digital service

Men vad innebär det egentligen att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter?
Enkelt sammanfattat handlar det om att öka delaktigheten så att fler vill och vågar använda digitala tjänster. Tillgång till Internet är naturligtvis en förutsättning för detta vilket gör att bredbandet lyfts fram som en essentiell fråga. En lika central del är också att öka och förbättra den digitala servicen i samhället. Det ska vara säkert, enkelt och lättillgängligt att använda de digitala tjänsterna.

Digitalisering en ambivalent process

digiPlant har som en del i digital agendas arbete för att öka kunskapen och kännedomen bland offentliga verksamheter bjudits in att föreläsa om möjligheterna med digitala tjänster. För många verksamheter är det en ambivalent process; några driver digitaliseringen framåt medan andra känner ett större motstånd och upplever att förändringen är något av ett tvång.

Kan man digitalisera allt?

Frågor som ofta väcks är om man verkligen kan överföra all pappersbaserad administration till digitala blanketter och vad det innebär det för verksamheter och användare? Hur gör man en övergång till digitala tjänster så smidig som möjligt och vad vinner man egentligen på det?

Våra erfarenheter och svar på dessa frågor har vi utvecklat i vår serie Det digitala kansliet. Har du inte redan läst den så hittar du första delen här.


Taggar  detdigitalakansliet digitalagenda digitalisering sbsmanager

Intervju med digital agenda: "Vi kan inte välja bort IT"

Intervju med digital agenda: "Vi kan inte välja bort IT"

Bäst i världen på att vara digitala - det är målet för regeringens digitala agenda som sedan ett och ett halvt år tillbaka drivs med Örebro i täten. I november förra året arrangerade Länsstyrelsen i Örebro en nationell konferens för att diskutera hur målet ska nås.

Örebro var först i landet med att skriva under den digitala agendan och utsågs av regeringen att ta ledningen för projektet. Vi har pratat med Laine Västrik, projektets koordinator, för att få veta mer om konferensen och det digitala läget i länet.

Vad kan du berätta om konferensen?

–  Syftet var att sprida kunskap om digital agenda och visa på goda exempel. Konferensen hade en bred målgrupp; offentlig verksamhet, länsstyrelser, kommuner, företag, organisationer och enskilda personer från hela landet. Sammanfattningsvis kan man säga att det var en väldigt lyckad tillställning. Vi gjorde en enkät efter den där vi frågade vad deltagarna tyckte. Responsen var genomgående bra, 94 procent sade sig ha fått nytta av konferensen och 93 procent vill komma tillbaka. Det är jätteroligt!

Örebro gick ut starkt i digital agenda och har haft en ledande position för digitaliseringen i Sverige. Hur har det gått efter ett års delaktighet i projektet?

– Vi var först ut med att säga att vi har en digital agenda och fick ett regeringsuppdrag att främja andras digitala agendor. Vi ligger i framkant, i första hand när det kommer till bredbandsutvecklingen, där är vi bäst i Sverige. Men vi vill ju att fler ska komma med, och i år är det sex län till som skrivit under agendan och fler som sagt att de vill göra det.

Hur har den digitala agendan tagits emot av medborgarna?

– Begreppet är lite konstigt för många, folk vet ofta inte vad man menar. Men när man pratar om det som ligger bakom så tycker många att det är bra. Sedan finns det alltid människor som står utanför och som tycker att det är skrämmande. Men överlag är reaktionerna positiva. Vi träffar mest folk i kommunerna som brinner för det här.

– Jag har jobbat med IT sedan 1987 och ser en stor skillnad och en ökad positivism från början då alla var negativa och kritiska till där vi är idag. Och nu spelar det ingen roll vad man tycker - vi kan inte välja bort IT. Vi måste gilla läget och det finns nog alltid de som kommer vara kritiska. Många är oroliga för att informationen inte hamnar där den ska, att den försvinner. Och visst finns det risker som man ska vara medveten om, tänka på till exempel personlig integritet, så det är bra med viss försiktighet. Det har ju inte heller alltid varit så jättebra, jag har varit med om att saker skickats men inte kommit fram, eller hamnat i någon brevlåda som ingen kollar.

Vilka problem löser digitaliseringen?

Det finns massor av exempel från offentlig verksamhet, så som e-tjänster för att söka bygglov eller barnomsorg via internet. Det blir ett enklare liv för medborgaren som kan lösa många kontakter från sin dator när som helst på dygnet. Företagens kontakt med myndigheter förenklas också. Man ska kunna sköta kontakterna med näringslivet via internet, till exempel kunna starta företag och få en enkel hantering med tydliga blanketter.

Finns det någon prioritering i vilka man vill få med i digitaliseringen?

Vi vill inte snäva in oss, men en viktig målgrupp är till exempel äldre, de över 70-75 år och invandrare som vi tidigare sett står för ett digitalt utanförskap. Vi har ett medborgarperspektiv och vill att IT ska bli naturligt att få med sig redan tidigt.

Försäljningssiffrorna för mobila enheter har ökat medan de traditionella datorerna tycks minska och vi själva har sett ett ökat intresse av till exempel surfplattor hos våra kunder. Har ni sett någon förändringstendens inom de fysiska enheterna och digital tillgänglighet?

– Jag håller med, det är krav på att kunna vara mobil i dag, en tydlig trend att vilja ha internet med sig. Sedan har inte alla råd med en dator, men många har ändå en smartphone. Då har man tillgång till internet. Det är en jättetydlig trend.

Framtiden, hur ser ett digitalt Örebro ut om 3-5 år?

– För det första så finns det ett bra bredband var man än bor, det ska finnas ett snabbt och robust internet. Den offentliga verksamheten har bra e-tjänster i alla kommuner. Det är lätt att söka bidrag etcetera via internet. Det är ett minskat utanförskap.

Sedan är miljösidan viktig, vi har som mål att försöka minska resandet och ha fler möten via internet. Vi alla vet att det används mer papper än någonsin, men det vore bra att komma bort i från.

Slutligen, vad har den privata sektorn och företag som digiPlant för roll för digitaliseringen?

– En jätteviktig roll. Det här är ett viktigt samarbete och länsstyrelsen kan inte lösa de här frågorna själva utan det är många aktörer så som skolor, företag och organisationer som jobbar med det.

Taggar  digitalagenda digitalisering internet

Sigillet är utfärdat av Syna AB