Resultatet är begränsat till urvalet  design  för att återställa  Visa alla

Kraftig ökning av mobilt internet

Kraftig ökning av mobilt InternetAnvändandet av mobila enheter har ökat markant de senaste åren. Idag använder 54 procent av internetanvändarna över 12 år mobilt internet när de surfar, enligt en ny rapport från punkt se. 

2011 fick mobilt internet ett genombrott tack vare ökningen av smarta telefoner och surfplattor. Idag är de flesta mobiltelefoner som säljs av det smarta slaget och var femte svensk använder sig regelbundet av surfplatta. Från 2009 till slutet av 2011 har det mobila internetanvändandet ökat med 32 procent och idag beräknas över hälften av svenskarna surfa mobilt. Enligt nätverksföretaget Cisco spås mobiltrafiken öka med ytterligare 78 procent fram till år 2016 och flera anaylsföretag hävdar att telefonen inom ett år kommer att vara den dominerande plattformen för att surfa på nätet.

Nyheter och navigation vanligast

Tiden som vi är uppkopplade hemma är densamma som för två år sedan; 11-12 timmar i veckan, men den totala uppkopplade tiden har ändå ökat i takt med att vi bär med oss uppkopplingen. De vanligaste aktiviteterna är att läsa om nyheter och väder (84%), kolla adresser och kartor (81%), sköta e-posten (74%), besöka sociala nätverk (68%) och se på videoklipp (60%).

Högre krav på mobilanpassning

En följd av mobilanvändandet är att allt större krav ställs på webbutvecklingen. Apparna har till viss del spelat ut sin roll som informationsbärare och uppvisar en del brister när det kommer till det dagliga "vardagssurfandet". Efterfrågan har därför höjts på mobilanpassade webbplatser med responsiv design som levererar samma innehåll som en vanlig webbläsare fast i annat format. 

Läs mer om hur vi på digiPlant jobbar med mobilanpassning av webbplatser eller kontakta oss så berättar vi mer.

Taggar  design internet mobil mobilanpassning responsiv statistik

Uppdraget från Hjärt- och lungsjukas riksförbund utfört

Vår insats för Hjärt- och lungsjukas riksförbund är klar. Vi tog hand om allt fram till implementeringen; interaktionsdesign, workshops och strukturarbete.

Design som förenklar

Vårt uppdrag var att designa en sajt för förbundet på nationell nivå. De 20 länsförbunden och 161 lokala föreningarna får också ta del av den nya designen. Utmaningen var att lyfta fram förbundets alla verksamhetsgrenar och göra det enkelt för besökaren att hitta sin ingång.

Inte längre ett komplement

Tidigare var webbplatsen bara ett tunt komplement till Hjärt- och lungsjukas riksförbunds medlemstidning. Efter vårt arbete blir webbplatsen en yta som i sig själv visar upp förbundet och ger besökaren all viktig information. Att kommunicera via webben är viktigt för att förbundet ska nå en yngre generation och kunna fortsätta sitt arbete med att förebygga sjukdomarna och hjälpa hjärt- och lungsjuka.

Webbplatsen lanseras under hösten/vintern 2009/2010.

Taggar  design hjartlung webbplats

Sigillet är utfärdat av Syna AB