Resultatet är begränsat till urvalet  blogg  för att återställa  Visa alla

Fredagstipset: Lär dig webbens alfabet

Fredagstipset: Lär dig webbens alfabet

Vill du skriva webbtexter som skapar lönsamhet med god SEO och vass kommunikation? Häng med på 29 saker att tänka på när du behöver skriva effektivt för webben.

A - Alt-text

Se till att alla bilder har en relevant alt-text.

B - Behovsorienterat

Publicera inte något bara för att du skrivit det, se till att materialet fyller ett behov hos din målgrupp.

C - Cash

Se till att du har en tanke med hur din text kommer skapa lönsamhet i din organisation.

D - Direktlänkar

Länkar du till annat innehåll så skicka besökaren direkt till rätt sida. Han eller hon ska inte behöva leta sig vidare från någon startsida.

E - Enkelt

Du framstår inte som klokare eller bättre för att du väljer svåra ord. Enkelhet når fram.  

F - Filer

Tänk noga efter om du behöver en nerladdningsbar fil på sidan för att få ut din information. Ditt budskap är mycket mer tillgängligt och sökbart om du istället publicerar en artikel.

G - Googleoptimerat

Webbtexter måste ta hänsyn till Google och andra sökmotorer för att bli hittade. Se till att du är uppdaterad på senaste SEO:n för webbtexter.

H - Helheten

Det du skriver är ofta del i ett större budskap om din organisation. Ta hänsyn till er stilnivå, era nyckelord, huvudargument och huvudämnen när du skriver så att besökare får en enhetlig bild av er.

I - Inledningar

Låt inte läsaren behöva vänta på att du ska få fram det du vill säga. Visa att du respekterar deras tid genom att ge dem det de söker på en gång.

J - Jätteintressant

Du måste vara intressant för att bli läst, gillad av Google och spridd i sociala medier.

K - Koncist

Skriv det du ska skriva och tvätta texten från onödiga ord. Läsaren ska inte behöva ödsla tid på att läsa ditt “fluff”.

L - Länktexter

Beskriv vad landningssidan handlar om med dina länktexter. Länka inte “här”.

M - Meta-beskrivning

Optimera din meta-beskrivning för Google. Se till att den inte är längre än 160 tecken.

N - Nyckelord

Tänk på vad dina läsare söker på och använd deras ord som nyckelord även om de inte alltid stämmer överens med hur du vill beskriva era produkter eller tjänster.

O - Oegoistiskt

Föreställ dig läsaren med dennes frågor, tidspress, intressen och kunskapsnivå. Skriv till henne eller honom, inte för att briljera som skribent.

P - Personliga pronomen

Använd personliga pronomen, aktiva verb och nutid så ofta du kan. Det ökar läsbarheten och gör det lättare för läsaren att ta till sig ditt budskap.

Q - Quilta

Hängde du med i syslöjden? På samma sätt som du quiltar ett lapptäcke för att allt ska sitta ihop och inte vrida sig fel behöver du kontrollera din text. Bidrar varje del till att uppfylla ditt syfte? Riktar du dig till rätt målgrupp?

R - Rubriker

Använd rätt format för dina rubriker (h1, h2, h3 osv.)

S - Substantivslöseri

Ha aldrig mer än två substantiv efter varandra; då finns risk att texten blir svårläst.

T - Tillgängligt

Din text ska vara tillgänglig för alla i din målgrupp där de vill läsa den. Publicera i alla relevanta kanaler och gör det enkelt att dela texten i sociala medier.

U - Utropstecken

Använd utropstecken sparsamt och ytterst sällan mer än ett i rad. Jag vill säga aldrig, men det finns kanske en tid och en plats även för det. Jag har dock aldrig varit där.

V - Välplanerat

Innan du börjar skriva bestämmer du ditt syfte, din målgrupp och gör nödvändig research för ämnet.

W - Webbilder

Se till att dina bilder är skalade för att visa rätt detalj och sparade i rätt storlek och filformat. Fånga intresset med bilden och glöm inte alt-texten.

X - X-referenser

Ha koll på vilket sammanhang din artikel finns i. Vilka korsreferenser är nödvändiga för att läsaren ska förstå? Vart vill du hänvisa läsaren sedan?

Y - Yrkesjargong

Undvik yrkesjargong och fackspråk som din målgrupp inte förstår.

Z - Zzz sov

Sov på saken. En natts paus innan du publicerar din text gör att detaljer kan falla på plats i sista korrekturet och risken för små slarvfel minskar.

Å - Återanvänd

Var kreativ med att återanvända material. Kanske kan din artikelserie bli en e-bok eller flera kortare inlägg på Twitter? Med återanvändning sprider du mer innehåll med en mindre insats.

Ä - Älskvärt

Människor vill prata och göra affärer med folk de gillar. Låt dina texter visa dig och alla medarbetare som personer som är lätta att tycka om.

Ö - Översiktligt

Gör det enkelt för läsaren att hitta det som är mest intressant för just honom eller henne i din text. Använd mellanrubriker, korta stycken och punktlistor där det passar.

Detta alfabet är inspirerat av 4syllables.

Vi hjälper gärna till med SEO för dina texter, utbildning för era webbredaktörer eller att skriva texterna åt dig. Hör av dig till Klara eller Pia.

Taggar  blogg effektivitet fredagstipset google inboundmarketing innehallsmarknadsforing nyhetsbrev redaktorskap

Så bloggar du för ökad ROI

Det finns några gemensamma drag hos blogginlägg som blir delade och leder till nya kunder. Lär du dig dem kan du driva en blogg som ger ROI.

Bloggens titel ska fängsla

De blogginlägg som delas mest har en titel som fängslar genom att göra något av följande:

 1. Hänvisar till något hett och aktuellt ämne i branschen. "Googles Author Rank kan stärka er webbnärvaro".
 2. Lånar liknelser från populärkulturen. "Svenskar röstar Google+ vidare till andra chansen".
 3. Spelar på humor och absurditet. "Snart facebookar vi mer än vi sover"
 4. Påstår något vågat. "Papper tillhör stenåldern"
 5. Flirtar med folks ego. "Så ska dina fantastiska ord se fantastiska ut"
 6. Kommer med en nyhet. "Ledande ansökningssystem släpps i ny version".
 7. Bidrar med tips. "Så gör/får/lyckas du...".
 8. Bidrar med topp tio-listor (eller annan siffra).
 9. Använder hakparentes för att berätta om typ av innehåll. "Fredagstipset: bota bildtorkan [bildspel/slides]".
 10. Tar expertrollen. "Effekter av ökad tillgänglighet med framtidens ansökningssystem och e-tjänster".

Enkel struktur ger fler blogginlägg

Med en enkel struktur går det snabbare att skriva blogginlägg och fler på företaget kan bidra med innehåll. Ett intro, en huvuddel, en slutsats och en uppmaning; det är den vinnande strukturen enligt Slingshot SEO*.

Bloggoptimering på tre nivåer - SEO, SMO och CRO

Ett blogginlägg bör optimeras på tre sätt: för sökmotorer så läsare hittar dem (SEO, sökmotoroptimering), för sociala medier så de delas (SMO, social medie-optimering) och för konvertering så att läsare blir kunder (CRO, conversion rate optimization). Be gärna oss om hjälp med optimering av enskilda blogginlägg eller hela er webbplats.

 1. För sökmotorerna bör du välja ett nyckelord eller nyckelfras som används konsekvent i texten och i rubrikerna. Håll din titel kortare än 70 tecken med nyckelorden så tidigt som möjligt. Glöm inte att använda Alt-taggen för bilder.
 2. För Sociala medier bör du göra det enkelt att dela med tydliga dela-knappar och enkelt att prenumerera via RSS och e-post. Länka till företagets eller skribentens profiler i olika sociala medier.
 3. För att konvertera läsare till kunder bör du ha en grafiskt illustrerad uppmaning om att köpa, ladda ner, boka, kontakta etc. Inkludera också uppmaningen länkad i din text.

Retorikmanual och ansvarsfördelning avgörande

Det som till sist avgör hur lyckad en företagsblogg blir är innehållsstyrning, alltså styrning av stilnivå och retorik i bloggen samt riktlinjer för publicering och ansvarsfördelning för skrivandet. Med en retorikmanual och tydlig publiceringsordning stärks ert varumärke på webben och ni minskar riskerna med okontrollerade blogginlägg som inte rimmar med och i värsta fall skadar varumärket. 

ROI i slutändan

Fängslande titel, enkel struktur, komplett optimering och god innehållsstyrning. Det är receptet för ett lyckat blogginlägg med god eftersmak (läs ROI).

Låt någon annan göra jobbet

Vi skriver gärna dina blogginlägg eller tar fram en retorikmanual till er, kontakta Alexander Törnqvist idag.

*Slingshot SEO har inspirerat till detta blogginlägg. I deras guide hittar du fler tips och fördjupning om optimering av blogginlägg.

Taggar  blogg innehallsmarknadsforing redaktorskap retorik skrivande

Så ska dina fantastiska ord se fantastiska ut

Så ska dina fantastiska ord se fantastiska ut

När du ska publicera ett blogginlägg, en nyhet, en artikel eller skicka ett nyhetsbrev kan du utforma texten på flera sätt. De som designade er webbplats bestämde säkert utseendet för olika textdelar; radavstånd, typsnitt, textstorlek, länkars utseende m.m. Har de gjort sitt jobb så blir både de och framförallt dina läsare glada om du inte ändrar sådant. Ett samstämmigt helhetsintryck är viktigt för att stärka ert varumärke. Med det finns några textbitar som du som skribent bör tänka på för att få en professionell och lättläst text.

Feta betoningar

Vill du betona ett ord eller urskilja ett citat finns flera sätt. I tryck är kursivering vanligt men på webben är fetstil bättre eftersom det är lättare att läsa på en skärm. Använd inte understruken text eftersom läsaren kan tolka det som länkar. Är citatet ett längre stycke är det bättre att låta det stå för sig själv som eget stycke till exempel med indrag. 

Starka skiljetecken  

Använd inte starka skiljetecken i alltför stor utsträckning ... Det ger ett oseriöst intryck och har snarare en försvagande effekt på ditt budskap! Ett utropstecken räcker. Fråga dig: är det här en mening som läsaren bör uppleva som om den skriks ut?!? Kändes det besvärande att läsa föregående meningar? Då har poängen nått fram.

Snygga punktlistor

Punktlistor är ett tacksamt avbrott i en text som drar blickarna till sig. Gör punkterna kortfattade, med de viktigaste orden för mottagaren och konsekventa i ordföljd och riktning.

Dåligt exempel

 • Låt inte punkterna ha för många ord
 • De ord som mottagaren tycker är viktigast ska du ta med i punkten
 • Ordföljden bör inte varieras för mycket utan låt alla punkter vara liknande i sin ordföljd och riktning.

Gott exempel

 • Skriv kortfattade punkter
 • Skriv de viktigaste orden i punkten
 • Skriv ordföljden i ett mönster
 • Skriv med samma riktning i alla punkter

Vassa rubriker

Var aktiv. En rubrik med aktiva verb är tilltalande och lätt att förstå. Jämför ”Socialt intranät för Länstrafiken byggs av digiPlant” och ”digiPlant bygger socialt intranät åt Länstrafiken”. Passiva verb hör till en formell och opersonlig stil och är ofta onödigt svårläst. Den formen bör därför undvikas. Undvik därför den formen.

Ha riktning. Rubriken ska säga något till läsaren. Ett sätt är genom direkt tilltal: ”För dig som undrar om sociala intranät”. Ett annat sätt är med ord som du vet intresserar målgruppen, till exempel: ”Socialt intranät? Svaren, fördelarna och goda råd”. 

Var kortfattad. Rubriken bör vara så kort som möjligt utifrån vad som passar målgruppen. Kontrollera längden på din rubrik en extra gång, ofta går det att ändra ordföljd eller ta bort ord för att få den kortare.

Beskriv. Ibland väljer man rubriken med den fina formuleringen eller finurliga ordvitsen men glömmer att den ska beskriva vad texten handlar om. Läsaren ska få veta vad texten handlar om och känna att det rubriken säger rimmar med textens innehåll. 

Taggar  blogg redaktorskap skrivande tillganglighet webbadministration webbtext

Andel internetanvändare i olika åldrar som läser någon blogg en genomsnittlig dag, 2010 och 2011. Bild från internetstatistik.se. Andel internetanvändare i olika åldrar som läser någon blogg en genomsnittlig dag, 2010 och 2011. Bild från internetstatistik.se.

Var femte läser bloggar varje dag

Bloggar har blivit ett hett fenomen och antalet nya bloggar växer lavinartat. Enligt en undersökning som presenteras på .se läser var femte internetanvändare bloggar dagligdags. 

De som mest frekvent läser bloggar är mellan 15-24 år, men det är i åldersgruppen 25-44 år som bloggläsningen ökar mest. Något som också kunnat urskiljas i statistiken är skillnaden mellan kvinnors och mäns bloggläsande; bland kvinnliga internetanvändare är det 28 procent som läser bloggar dagligdags jämfört med 12 procent bland männen. 

Läs mer statistik om bloggläsandet

Taggar  blogg statistik

Sigillet är utfärdat av Syna AB