Resultatet är begränsat till urvalet  alias  för att återställa  Visa alla

Bättre adresser och sökmotorindex

Alter Server® erbjuder något som vi kallar för alias, med alias syftar vi på Alter Servers sedan starten inbyggda funktionalitet för att knyta egna adresser till kategorier i en webbplats struktur. Oberoende av kategorins faktiska placering.

Vad är då vinsten med detta? Jo; du kan på ett enkelt sätt lära dina besökare en direkt adress, exempelvis minwebbplats.se/produkter som leder raka vägen till din produktsida eller minwebbplats.se/produkter/publiceringsystem. Man kan säga att en sökmotor fungerar på ungefär samma sätt; ju mer relevant adress desto bättre index. Adressen blir i det fallet ett extra sökord som gör att sökmotorn anser träffen vara mer relevant.

Taggar  alias alterserver cms funktionalitet

Sigillet är utfärdat av Syna AB