Resultatet är begränsat till urvalet  IT  för att återställa  Visa alla

E-post och nyheter vanligast i mobilen

E-post och nyheter vanligast i mobilen

Nyheter och e-post är de vanligaste användningsområdena för mobiltelefonen, enligt SCB:s undersökning ”IT bland individer 2012”.

Av befolkningen mellan 16 och 74 år uppger 46 procent att de skickar eller tar emot e-post i mobilen. Nästan lika vanligt är nyhetsläsning, 45 procent säger sig besöka nyhetssajter via telefonen. Sociala nätverk är det tredje största användningsområdet som 40 procent uppger att de ägnar sig åt. GPS-applikationer samt spel, videos och musik är också vanliga aktiviteter, medan en lägre andel ägnas åt podcasttjänster och e-böcker. 

Taggar  IT mobil statistik

Sigillet är utfärdat av Syna AB