digiPlant bygger intranät åt Länstrafiken

Länstrafiken Örebro ägs av Örebro Läns Landsting och länets kommuner. De jobbar för att skapa goda förutsättningar för pendlare i regionen samt att utveckla, marknadsföra och samordna kollektivtrafiken. Den externa kommunikationen fungerar bra. Lite sämre ställt var det med den interna.

Länstrafiken hade ett stort behov av att strukturera intern information som tidigare skickats runt via mail och organiserats efter mottagarens eget huvud. Resultatet blev svåråtkomlig information, som ofta var olika och inte alltid uppdaterad.

digiPlant har utvecklat ett intranät för Länstrafiken som skapar ordning och reda. Intranätet utgör en gemensam portal för Länstrafikens fem ingående bolag, och är baserat på en konstruktion där delar av innehållet varierar beroende på vilket län användaren befinner sig i. Allt för att göra det snabbt och enkelt att hitta rätt information.

En viktig del i arbetet har varit att få ner mängden e-post och skapa ett enkelt alternativ i form av dokumentarkiv där den senaste informationen alltid finns tillgänglig. Personalen kommer till exempel att kunna ha koll på sina semesterdagar och bolagets policys genom att gå till en central personalpärm i portalen, till skillnad från den tidigare osäkerheten huruvida de hittat rätt version eller inte.

Tydligt, enkelt och välstrukturerat.

Taggar  episerver intranat lanstrafiken

Relaterade ämnen som kanske kan intressera dig?

Sigillet är utfärdat av Syna AB