Bättre adresser och sökmotorindex

Alter Server® erbjuder något som vi kallar för alias, med alias syftar vi på Alter Servers sedan starten inbyggda funktionalitet för att knyta egna adresser till kategorier i en webbplats struktur. Oberoende av kategorins faktiska placering.

Vad är då vinsten med detta? Jo; du kan på ett enkelt sätt lära dina besökare en direkt adress, exempelvis minwebbplats.se/produkter som leder raka vägen till din produktsida eller minwebbplats.se/produkter/publiceringsystem. Man kan säga att en sökmotor fungerar på ungefär samma sätt; ju mer relevant adress desto bättre index. Adressen blir i det fallet ett extra sökord som gör att sökmotorn anser träffen vara mer relevant.

Taggar  alias alterserver cms funktionalitet

Relaterade ämnen som kanske kan intressera dig?

Sigillet är utfärdat av Syna AB