KOMMUNIKATIONSSTÖD
– Långsiktiga insatser med återbäring

Kommunikationsstöd från digiPlant är lösningar för långsiktig, strategisk marknadskommunikation som fokuserar på Return of Investment (ROI).

Till vår hjälp tar vi webbpubliceringsverktyg (CMS), serviceorienterade arkitekturer (SOA), sociala medier, mobilapplikationer, sociala intranät och extranät. Oavsett vilka kanaler vi använder följer vi målgruppens intressen och utveckling med hjälp av statistik för att säkerställa goda resultat. 

Vi inspireras ständigt av nya vägar för att nå målgruppen, tillgodose deras förväntningar och ge dig ROI. När förutsättningarna för internetkommunikation växlar tar vi snabbt till vara nya möjligheter och väljer den optimala lösningen för varje behov. Så har vi arbetat i 15 år. 

När du väljer kommunikationsstöd från oss möter du engagemang, någon som står för sina resultat och ständigt söker förbättring. Välkommen!

Alexander Törnqvist

Vill du veta mer?

Alexander Törnqvist
+46 (0)19-18 96 30, alexander.tornqvist@digiplant.se


Sigillet är utfärdat av Syna AB