Dra nytta av den mobila kraften. Förse din styrelse med ett komplett verktyg som alltid är uppkopplat och tillgängligt. Dra nytta av den mobila kraften. Förse din styrelse med ett komplett verktyg som alltid är uppkopplat och tillgängligt.

DIGITALT ANSÖKNINGSSYSTEM
– Effektiv administration från ansökan till uppföljning

Under tio års tid och i nära kontakt med offentliga organisationer, banker och stiftelser har SBS Manager™ utvecklats till ett beprövat ansökningssystem och sponsringssystem rikt på erfarenhet. SBS Manager™ revolutionerar sponsringshantering och ansökningsprocesser utan att tvinga er in i en värld av nya, krångliga arbetssätt. Läs mer

E-tjänster hos offentliga organisationer lyfts till en ny nivå av tillgänglighet. Sponsringsarbetet hos företag och organisationer sker med kontroll och enkelhet. Stiftelseförvaltare får värdefulla vinster i effektivitet och kvalitet. Enskilda stiftelsers uppföljning av ansökningar når nya höjder. Det händer med SBS Manager™.

Systemet hanterar såväl enstaka som flera parallella ansökningsflöden. Ärendestatus, digitala blanketter, återrapportering, olika instanser för bedömning och beslut, kontaktvägar till sökande; allt anpassas efter er så att ni känner igen er arbetsprocess. Den drastiska förändringen i effektivitet, tillgänglighet och kvalitet är däremot en revolution. En revolution för såväl sponsringshantering som stipendieflöden, forskningsanslag och projektbidrag. 

Dölj extra information

Henrik Björkk

Vill du veta mer?

Henrik Björkk
019 18 96 95, henrik.bjorkk@digiplant.se

Extern kunskap

Extern kunskap

Delegera anpassade ansökningar till sakkunniga eller granskar-grupper för expertutlåtanden och få kommentarer direkt in i beslutsprocessen.

Hög säkerhet

Hög säkerhet

Datakommunikation mellan klient och server krypteras och skyddar känslig information. Sökandes identitet säkerställs och kommunikationsvägar till sökande verifieras.

Kvalitet

Kvalitet

Endast kompletta ansökningar av god kvalitet når beslutsgrupperna. Varje del i systemet är optimerat för effektivitet och tillgänglighet. Välj arbetssätt utifrån vad som är mest effektivt för stunden.

Kontroll

Kontroll

Detaljerad och flexibel rättighets- styrning. God överblick av många ärenden och möjlighet att återlämna ärende för komplettering. Uppföljning med återrapporteringskrav.

Framtidssäkrat

Framtidssäkrat

Verksamheten framtidssäkras med standardiserad ärende- hantering. Kunskap förs enkelt vidare till organisationens nyckel- personer. Digitalisering innebär säker datalagring med back-up.

Effektivt

Effektivt

Hantera ärenden, rättigheter och kommunikation mot sökande buntvis. Exportera statistik, ansökningar och attesteringslistor med få klick.

Integration

Integration

Export av data till externa affärssystem kan automatiseras, till exempel mot bank för utbetalningar av beviljade medel.

Skräddarsytt

Skräddarsytt

Systemet har flerspråksstöd och flexibla flöden som anpassas i varje tillämpning. Användarkonton får rätt behörighet utifrån roller hos varje organisation.

Statistik och historik

Statistik och historik

Tillgång till utförlig statistik som kan kravställas obegränsat. Se t.ex. bidrag fördelat på kategori, geografiskt läge, till en viss sökande eller under en viss tidsperiod.

Prenumerera via RSS Visa alla projekt Visa fler projekt Referensprojekt

Ansökningssystem för Nationella kvalitetsregister

Ansökningssystem för Nationella kvalitetsregister

SEB – Digitalisering av Sveriges största stiftelseförvaltare

SEB – Digitalisering av Sveriges största stiftelseförvaltare

Webbplats och ansökningssystem för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Webbplats och ansökningssystem för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Webbplats och ansökningssystem för Sparbanksstiftelsen Öresund

Webbplats och ansökningssystem för Sparbanksstiftelsen Öresund

Sigillet är utfärdat av Syna AB