En helhetslösning som säkrar kvalitet och effektiviserar din administration och kansliverksamhet.

Efter flera års inom stiftelsesfären har vi fått en gedigen insikt i och kunskap om ansökningsprocessens alla moment. I kombination med vår kompletta plattform SBS Manager™ blir vi en snabb och kostnadseffektiv resurs för ditt kansli.

Upplägg och omfattning på insatserna styrs naturligtvis av era behov och kan varieras över tid. Bland våra befintliga uppdrag har vi idag både löpande helhetsåtaganden där vi står för hela kansliverksamheten liksom snabba tidsbundna uppdrag under intensiva perioder då det behövs en extra insats.
 

Uppgifter vi kan hjälpa till med

  • Förberedelser
  • Support
  • Beredning
  • Kommunikation
  • Utbetalning
  • Uppföljning